Diff for "Digitale burgerrechten"

Differences between revisions 10 and 11
Revision 10 as of 2010-03-22 14:45:22
Size: 987
Comment:
Revision 11 as of 2010-03-22 14:46:28
Size: 1036
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
## page was renamed from Digitale_burgerrechten

Telecom-richtlijn dreigt internetters vogelvrij te verklaren

Deelname EDRI

Vrijschrift is sinds 27 oktober 2008 lid van EDRI om digitale burgerrechten beter te kunnen beschermen in de EU - en daarmee ook in Nederland. Bezoek de site van EDRI voor meer informatie.

Na het wegvallen van Bits Of Freedom onstond de behoefte om belangen in Nederland alsnog te behartigen. Dit is de directe aanleiding van het lidmaatschap van EDRI

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie