Unknown action newaccount.

Clear message

Agenda 2007 1

Agenda:

Voor de eerste jaarlijkse bestuursvergadering van 2007 van Stichting Vrijschrift.org op 7 maart 2007 heeft de voorzitter de volgende punten naar voren gebracht.

 • Alles wat ter tafel komt
 • Notulen van vorige vergadering zijn beperkt uitgewerkt, harde afspraken over maken en voorzover nog van toepassing alsnog uitvoeren.
 • De doelstellingen dienen in het reglement verduidelijkt te worden omdat de tekst van de akte hier tekort schiet. Het gaat hierbij met name om art 2a: "het bevorderen, het stimuleren, het beschermen van digitaal publiceerbare goederen met een niet eigendomsmatig karakter;". De bijgewerkte doelstellingen op http://wiki.vrijschrift.org/Doelstellingen geven voldoende houvast om deze reglementaire aanvulling uit te voeren.

 • Aanpassing statuten als besproken op niet-publieklijst met als doel vergoedingen toe te staan aan bestuursleden zodat de doelstellingen van de stichting beter behartigd kunnen worden en zodanig dat misbruik wordt uitgesloten. Daartoe stuurt Wiebe zijn correspondentie met de accountant op ter informatie. Wiebe kan zich voorstellen dat een oplossing er zo uitziet:
  • Tijdelijke toevoeging in reglement over de strekking van onze beslissing
  • Op termijn aanpassing van statuten
  • Introductie van een controlerende kascommissie en iets als ledenraad.
 • In de praktijk blijkt twee maal per jaar IRL vergaderen een probleem. Wiebe pleit daarom om via IRC een mogelijkheid hiertoe te openen, de logs te mailen en deze als notulen te aanvaarden nadat er door ieder bestuurslid een accoordbevinding met PGP-ondertekening is gemaild naar de bestuurslijst. Éénmaal per jaar een IRL-meeting blijft wenselijk en verplicht.

Als er bestuursleden zijn die het een probleem vinden dat deze agenda niet een week voor de vergadering gepubliceerd is dan kunnen zij dit kenbaar maken en dan prikken we een andere datum en plaats.

Als er meer punten op de agenda geplaatst moeten worden dan dit graag per omgaande aangeven.

Locatie en tijd: 7 maart 2007 18:30 Cafe 'Dwaze Zaken' Right across the road from Amsterdam Central Station: http://dwazezaken.nl/home/pages/contact.html (om 17:00 zijn er al mensen om over Open Street Map te praten, JeroenD en Wiebe zitten om 11:00 bij XS4ALL en om 15:00 bij de subsidieverlener OSM).

Graag opgave wie van de bestuurders NIET kan komen.

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie