Auteursrecht

Inleiding

Deze bladzijde is bedoeld om potentiƫle misvattingen over onze auteurshervormingsdrift weg te nemen.

Vrijschrift is niet tegen auteursrecht maar wel voor een drastische hervorming:

  • Enorme inkorting van de termijn van zeventig jaar na overlijden van de auteur (dus gemiddeld ruim honderd jaar na schepping van het werk) naar bijvoorbeeld vijf jaar na schepping van het werk (5 jaar pca). In vijf jaar kun je je investering immers terug verdienen.
  • Vereenvoudiging en afschaffing van afgeleide wetgeving zoals naburige rechten en de bijbehorende collectantenclubs.
  • Auteursrecht is nooit bedoeld monopolies te scheppen zoals we die in de softwaresector zien. Hier dienen de rechten ingedamd te worden zodat er weer concurrentie mogelijk is. Een stap in de goede richting zou zijn om a) het auteursrecht op software af te laten hangen van meelevering van de broncode en b) de klassieke uitzonderingen op het auteursrecht ook op software toe te passen.
  • Verlaten van het Europese beginsel en acceptatie van het Amerikaanse beginsel: To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries. Hierbij is limited dus niet 70 pma!

Vrijschrift is zich bewust van de huidige spanningen en erkent dat het lastig is om een juiste balans te vinden tussen de belangen van het publiek en rechthebbenden. Het internet zorgt ervoor dat het kunstmatig schaars maken van informatie lastig is en inbreuk op de rechten niet middeleeuws zwaar bestraft mogen worden. Voor de uitgevers en auteurs is de markt veranderd, zoek maar een creatieve oplossing is zonder meer een gerechte conclusie maar daarmee is de problematiek niet van de baan.

Zie verder FAQ Auteursrecht.

Gerelateerde bladzijden:

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie