Doelstellingen

Doelstelling

Oneliner

Vrijschrift maakt zich hard voor vrije kennis en cultuur.

Onder onze persberichten staat:

Vrijschrift werkt aan bewustwording van de economische en maatschappelijke betekenis van vrije kennis en cultuur voor onze samenleving. Vrijschrift heeft een beschermende en bevorderende rol. Enerzijds zorgt vrije informatie voor meer concurrentie en een betere marktwerking omdat monopolievorming wordt tegengegaan. Anderzijds levert vrije kennis en vrije cultuur hindernisloze toegang tot die informatie op en dat dient de ontwikkeling van de mensheid rechtstreeks. Daarnaast is Vrijschrift bezorgd over de aantasting van privacy door wetgevers. Internationaal werkt Vrijschrift samen met de Foundation for a Free Information Infrastructure, de Free Software Foundation Europe, Project Gutenberg, European Digital Rights en vele andere organisaties.

Uitleg

Stichting Vrijschrift.org wil dat zaken met het karakter van vrije informatie - zoals vrije software, Vrije leermiddelen en literatuur uit het publieke domein - een vaste plaats krijgen binnen onze samenleving zodat het iedereen kan dienen. Vrijschrift is internationaal georienteerd en actief (het internet vervaagt immers grenzen). Zo vertegenwoordigt Vrijschrift de Foundation for a Free Information Infrastructure FFII in Nederland, zijn verbonden met de Free Software Foundation Europe, huisvesten het Nederlandse Vertaalproject en zijn verantwoordelijk voor Project Gutenberg EU. Door een drempelloze toegang kan iedereen helpen de doelen te bereiken (lees dit vooral als een uitnodiging). Wij vinden dat auteurs- en octrooirecht teruggebracht moet worden tot gezonde proporties en zetten ons in tegen het misbruik ervan.

Het is eigenlijk verrassend om te zien dat in Europa de stromingen van voor WOII, zoals fascisme, communisme en nationaal socialisme, na de oorlog omsloegen in een redelijk stabliele democratie op kapitalistische basis. De economische groei heeft ons gesterkt in het gevoel dat vrije marktwerking de juiste weg was. Misstanden door kapitalisme werden opgevangen door een systeem van sociale zekerheden en marktwerking werd geweerd waar het niet thuis hoorde (bijv. binnen justitie, defensie en onderwijs).

Voor het bedrijfsleven bleef moordende maar eerlijke concurrentie over en daar plukken alle afnemers vruchten van. Deels door lagere prijzen, maar vooral omdat de ontwikkeling van de mensheid een stimulans kreeg. Echter het verschaffen van staatsmonopolies in de vorm van auteursrecht en octrooirecht is per definitie marktverstorend: het kunstmatig schaars maken van het toepassen van kennis middels octrooien remt ontwikkeling bij concurrenten en het beperken van het raadplegen van informatie middels auteursrecht houdt kennis weg bij mensen die het nodig hebben. Aan de andere kant zorgt het juist ervoor dat investeringen gedaan worden die zonder octrooien en auteursrecht te riskant zouden zijn, maar...

We zien de laatste decennia een tendens waarbij het accent verschoven wordt van harde concurrentie naar slapende rijk worden door exploitatie van octrooien en auteursrecht en dat schaadt de mensheid: de balans is verstoord. Octrooien zijn verworden tot ordinair modelrecht en een middel om je concurrent buiten spel te zetten met concepten die het woord uitvinding niet waard zijn en niets bijdragen aan de maatschappij. Auteursrecht vernietigt ons cultureel erfgoed enerzijds door het onbereikbaar te maken vanwege de veel te lange termijn en is niet meer van deze tijd nu iedereen kan publiceren via het internet tegen nul kosten, mensen publiceren ook zonder auteursrecht in bijzonder veel gevallen.

Hoe makkelijker informatie kan stromen des te beter is dat voor iedereen. Het is heel begrijpelijk dat bedrijven liever octrooien uitbaten dan keihard te concurreren, maar als een medicijn tegen kanker eerder op de markt komt door concurrentie aan te wakkeren dan redden we daar zelfs levens mee. Informatievrijheid is het fundament van onze samenleving.

Zorgelijk zijn de uitwassen van auteursrecht. Een eenzijdige lobby van de software-, muziek- en filmindustrie wil haar graaigedrag omzetten in wetgeving en komt daar tot nu toe mee weg. DRM, IPRED en de plunderwoede van collecterende organisaties als Reprorecht et all worden door Vrijschrift uiterst kritisch gade geslagen.

Uw steun - en dan vooral uw inzet maar ook financieel - is onontbeerlijk.

Namens de stichting Vrijschrift.org, Wiebe van der Worp, voorzitter en oprichter

De akte

Het Reglement

Het reglement is een instrument om zaken uit de statuten beter en nader te kunnen belichten.

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie