Bayh Dole Act

Van oudsher bestonden er in de Verenigde Staten bezwaren tegen het octrooieren van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek dat met belastinggeld was gefinancierd, vanuit de gedachte dat de belastingbetaler daar niet tweemaal voor zou moeten betalen.

In 1980 drukten de senatoren Bayh en Dole een wet door, die daar een einde aan maakte. De commercialisering van universitair onderwijs die daar een gevolg van is bleek ook grote nadelen te hebben.

Voor nadere informatie zie de Engelstalige Wikipedia.

De tekst van de Bayh-Dole Act bevindt zich integraal in art. 200-212 van de Amerikaanse octrooiwet.

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie