BestedingMiddelen

Alhoewel Vrijschrift in zijn kale gedaante vrijwel geen geld verbruikt kunnen we wel degelijk geld gebruiken om doelen te bereiken, of om doelstellingen te versnellen. Deze bladzijde is bedoeld om een overzicht te geven van die doelen met hun (deel)projecten en de daaraan verbonden kosten.

Algemeen Vrijschrift

  • Vrijschrift zal een basissaldo moeten handhaven om onvoorziene uitgaven op te kunnen vangen. Zo leren de juridische perikelen binnen FFII dat dit geen luxe is. Promotiemateriaal in de vorm van T-shirts, etc. zijn handig om enerzijds te verkopen en om anderzijds weg te geven

Project Gutenberg

  • Promotiemateriaal voor Nederlandstalige gebieden. De huidige boeken http://www.gutenberg.org/browse/languages/nl op een low cost USB-stick of DVD is nuttig om het project onder de aandacht te brengen. Er is weleens gesproken over scanners om in musea kunst te scannen evenals natuurlijk boeken

Vrije Leermiddelen

  • Het grootste struikelblok is zonder twijfel het uitleggen wat bedoeld wordt met vrije leermiddelen. Wij kunnen de infrastructuur om te ontwikkelen makkelijk op ons nemen, maar uitleggen op scholen wat vrij nu betekent is niet makkelijk. Een campagne kost veel geld en donaties zullen niet voldoende zijn. Een subsidie van overheidswege lijkt meer logisch.

Project GstreamerContractWork

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie