De politieke partij

Er gaan binnen Vrijschrift stemmen op om een politieke partij te starten. Een politieke partij kan een verschil maken. Over informatievrijheid zijn de meningen redelijk op één lijn maar een partij dient meer dan een 'one issue'-partij te zijn. Er is geen partij op dit moment die de Vrijschrift-tapunten verwoordt. Affiniteit met de piratenpartij is er ongetwijfeld. Echter de naam is een struikelblok. Dat komt deels doordat de content-industrie de term piraterij misbruikt voor PR-doeleinden en de beleving van piraterij als heroïsch niet klopt. Piraten zijn mensen met bloed aan hun handen en associatie met wat er voor de kust van Afrika gebeurt is ook niet wenselijk.

Het uitgangspunt

Een goed uitgangspunt is de vooruitgang van de mensheid die kort neerkomt op:

Informatie - kennis, ideeën, boeken, software, muziek, enzovoorts - vormt de basis van de economie en onze welvaart. Ongeletterdheid veroorzaakt discriminatie en terrorisme. Kennis draagt bij aan de ontwikkeling van de mensheid. Deze vooruitgang stimuleren moet ons hoogste doel zijn. Vrijheid van informatie biedt kansen op voorspoed, voor hen die nu door wanhoop overheerst worden. Als de kansarmen van nu ontwikkeld worden en als we de sloten op kennis openen - en de sloten verbieden - dan kunnen we met de gehele wereldbevolking met ongekende intensiteit eendrachtig werken aan de vooruitgang van de mensheid.

Je zou het zo kunnen zien: we ontwikkelen sneller medicijnen zodat we niet sterven aan de kwaal. Werken aan vooruitgang is niet alleen sociaal maar ook ieders eigenbelang. Dat besef moet maatschappelijk gekweekt worden.

Daartegenover staan bedrijven die lobbyen - in Den Haag, Brussel en overal - om juist sloten op kennis te plaatsen, om zo hun eigen belangen te behartigen ten koste van de gemeenschap. Deze praktijk heeft een naam: 'rent seeking'. Informatie wordt beroofd van haar bruikbaarheid door DRM, octrooien en overmatig auteursrecht. Dit gaat ten koste van de vooruitgang van de mensheid, dit berokkent ons allemaal schade. Soms zijn de lobbyisten naïef egoïstisch, soms gebruiken ze bewust leugens om politici en ambtenaren te misleiden. De praktijken van deze organisaties moeten meer in de openbaarheid komen en politici moeten de andere kant van het verhaal ook horen.

Zowel auteursrecht als octrooien verstoren vrije marktwerking per definitie - je krijgt immers van overheidswege een monopolie - en dienen beperkt te worden tot proporties die de maatschappij maximaal dienen. De basis is het liberalisme met een diep geloof in vrije marktwerking en harde concurrentie op basis van prijs en kwaliteit - binnen de grenzen van de wet en binnen de grenzen van het sociale. Of laissez faire op plaatsen waar het wenselijk en een actieve overheid op plaatsen waar het niet wenselijk is.

Hoe kijkt de partij aan tegen andere onderwerpen?

Invullen van onvrede

De burger heeft grote moeite met de politiek en de overheid. Naast desinformatie door de media staat buiten kijf dat dit gat gedicht moet worden: de overheid moet een dienstverlener zijn met verantwoordelijkheid die de belangen effectief en efficiënt behartigt - en dat is ze nu vaak niet. Daar waar verantwoordelijkheden door burgers en bedrijven gedragen kunnen worden moet de overheid afzijdig blijven en regeltjes grootschalig vernietigen. De burger moet bij belangrijke zaken rechtstreeks zijn mening bindend kunnen geven middels referenda. Zolang in Nederland 10% onder de armoedegrens leeft moet zij zuinig zijn en met minder geld meer doen. De overheidsorganisatie is te groot gegroeid, te kwistig met middelen, ondoorzichtig en moet krimpen. Er zijn gelukkig voorbeelden te over waar het mes in gezet kan worden. De maatschappij gaat gebukt onder de rentelast van de staatsschuld, een gezonde overheid heeft een appeltje voor de dorst. De infrastructuur - zowel elektronisch als fysiek - dient verbeterd te worden en er dienen creatieve oplossingen te komen voor problemen als files. Het kan niet zo zijn dat mensen van het arbeidsproces verstoken blijven. Bij een oplopende werkeloosheid is het zaak dat juist iedereen zich nuttig kan maken. Er zijn nog veel meer punten zoals het verbeteren van het onderwijs, de efficiëntie in de gezondheidszorg verhogen.

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie