Europese Commissie Reding Hulp Informatieprojecten

Het idee leeft dat we eens moeten babbelen met mevrouw Reding http://ec.europa.eu/comm/commission_barroso/reding/index_en.htm .

Achterliggende redenering

Er zijn namelijk projecten die gewoon veel geld kosten en nu niet uitvoerbaar daardoor zijn, terwijl ze van groot maatschappelijk belang zijn. Om er een paar te noemen:

  • Een "scanvan" voor PG-EU, een scanner in een busje om naar musea etc. te rijden en cultuurgoed te preserveren en te publiceren. Reken op een pittig prijsje, alleen de scanner kost al een huisje. Maar musea geven niets uit handen, dus dit is de enige oplossing.
  • Er is een project - waar ik de naam even niet van noem omdat ik niet weet of het publieke informatie is - dat informatie preserveert op gigantische schaal en heel hard geld nodig heeft om een serverpark in stand te houden.
  • Vrije leermiddelen kan alleen van de grond komen door er initieel geld in te pompen voor voorlichting van betrokkenen en het doen van een pilot met als resultaat een goed werkend product, bijv. een vrij scheikundeboek maken voor middelbaar onderwijs.
  • Vrijschrift is niet in staat om bijv. diepgaande studies te doen naar maatschappelijke gevolgen van zaken als teveel auteurs- en octrooirecht. Die behoefte is al eerder vastgesteld.
  • Er zijn vast meer van dit soort behoeften, daar kunnen we later over bomen.

Het probleem is dat subsidiepotjes uit Brussel altijd willen dat je samenwerkt in een zo internationaal mogelijk samenwerkingsverband van organisaties. Maar als PG iets zelf wil dan wordt zo'n potje dus meteen onbereikbaar, met wie moet PG dat nu samen doen? En bij Vrije leermiddelen zie je dat er meteen een enorme last van verantwoordelijkheid moet worden gedragen door "los zand organisaties" als de onze, een insteek van kleine hapjes uitvoeren met feedback naar Commissie is dan wel realistisch. De vragen die EP namens PG stelde aan Bolkestein waren leuk, maar met de antwoorden was niets te beginnen. Vervolgvragen aan Reding lijkt mij geen slecht idee: bestaande subsidiemogelijkheden laten grote kansen liggen omdat nuttige en noodzakelijke projecten nooit binnen de regelingen kunnen vallen of te riskant voor betrokkenen zijn. Dit is overigens wel een punt wat goed uitgezocht moet worden, ander sta je mooi voor joker.

Door de site van Reding te raadplegen zie je veel argumenten waarom ze iets moet doen met hiervoor genoemde projecten. We moeten het extra haar probleem maken door een aantal MEPS met "information society" in hun portefeulle te cc-en. De Groenen stonden zeer positief tegenover PG in 2004 (wie niet?) en omdat Johanna Boogert die kar niet kon trekken in haar uppie boden de Greens aan te helpen. Alsnog met beide handen aangrijpen.

Voorgaande moet overigens wel internationaal aangepakt worden. Met FFII in de patenthoek gedrukt stel ik voor de internationale vrijschriftnaam uit de kast te trekken voor dit doel en een frisse start te maken op MoinMoin basis gelijk FFII nieuwe stijl en tot slot met onze internationale partners goed te overleggen hoe we de Europese community achter ons krijgen.

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie