Gemeenschapsoctrooi

Introductie

Op de site van de Europese Unie staat het doel van het gemeenschapsoctrooi:

{{{ Doel van de invoering van een Gemeenschapsoctrooi is uitvinders de mogelijkheid geven om een unitair octrooi te verkrijgen dat in de hele Europese Unie rechtsgeldig is. De volgende belangrijke voordelen worden van het Gemeenschapsoctrooi verwacht: 1. aanzienlijke vermindering van de octrooikosten, met name voor de vertaling en de indiening van het octrooi; 2. vereenvoudigde bescherming van uitvindingen op het hele grondgebied van de Gemeenschap, via één enkele procedure; 3. invoering van één enkel gecentraliseerd systeem voor geschillenregeling. De invoering van het Gemeenschapsoctrooi blijft niettemin een netelige kwestie, want na 13 jaar overleg tussen de Europese beleidsmakers zit het dossier nog steeds in het slop.

}}}

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie