Het gat tussen overheid en community

Nationaal en internationaal bestaan er diverse initiatieven met de volgende gemeenschappelijke kenmerken:

  • gemeenschapsgedreven projecten
  • productie en stimulering van vrije informatie

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Gutenberg.org (e-books uit publiek domein)
  • Vrijeschoolboeken.nl (schoolboeken met CC-BY-SA-licentie)
  • OpenStreetMap.org (vrije wereldkaart)

  • Translationproject.org (vertalingen voor vrije software)

Dit zijn soort projecten zijn uiterst nuttig omdat informatie van hoge kwaliteit wordt geproduceerd tegen minimale kosten waarna het voor iedereen toegankelijk en te benutten is.

Er ligt een maatschappelijk belang om dit soort projecten vooral te helpen en te stimuleren. Het probleem dat zich daarbij voordoet is dat ze veelal nergens terecht kunnen. In de presentatie voor OCW is dit verwoord als: "De afstand tussen OCW en gemeenschapsgedreven projecten is te groot". Met andere woorden: er is behoefte aan een organisatie die deze projecten laagdrempelig kan voorzien van middelen maar ook van hosting, eenvoudige ICT-oplossingen, adviezen, enzovoorts.

Daarom is het zaak een organisatie te formeren die eveneens een gemeenschapsgedreven karakter heeft en in deze behoeften kan voorzien. Er zijn twee opties:

  • Onder Vrijschrift uitvoeren als taak
  • Een nieuwe stichting die deze taak vervult

Enkele voorbeelden waarbij de stichting nuttig werk kan doen:

  • Pilots vrije schoolboeken: geschiedenis en natuurkunde staan klaar om opgepakt te worden, illustraties, layout, tekst, voorlichting,...
  • Project Gutenberg: 'scanvan'.

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie