LetsParty

Terwijl iedereen inmiddels weet dat teveel octrooien slecht zijn voor de economie nodigt de Nederlandse overheid octrooimisbruikers - de zogenaamde Patenttrolls - uit om ongestoord gebruik te maken van 300.000.000 Neoflorijnen aan Hollandsche subsidie. Kamerlid Ineke Dezentjé Hamming noemt het in een artikel uit NRC "een feest".

Inkomsten uit octrooien worden belast met 10% in plaats van de gewone vennootschapsbelasting van 25.5%. Deze grap kost een gemiddelde kostwinner dus zo'n Eur 60. Terwijl inmiddels duidelijk is dat triviale octrooien ongewenst zijn en dat het EOB totaal ontspoord is waarbij zelfs de regering is doordrongen van de wenselijkheid van grootschalige hervormingen gaat dezelfde regering het zieke systeem voeden met snoepgoed. Onbegrijpelijk. Patenttrolls worden met open armen ontvangen, de belastingbetaler heeft geld genoeg immers, het is echt een feest in de BV Holland.

En hoe zit het eigenlijk met de gevolgen voor:

  • vereenvoudiging van de belastingwetgeving?
  • bestrijding van belastingontduiking?
  • verminderen van de administratieve lastendruk?
  • bevorderen van innovatie?
  • verminderen van de werklast voor de rechterlijke macht?

Het gaat goed met Nederland, je kunt het merken omdat de laatste decenia steeds meer mensen op vakantie gaan. Dus heeft de overheid besloten om voortaan vakanties slechts te belasten met 10% belasting, hoe meer vakanties hoe beter het immers gaat met de economie. Het gaat goed met Nederland, je kunt het merken omdat de laatste decenia steeds meer bedrijven octrooien aanvragen. Dus heeft de overheid besloten om voortaan octrooiinkomsten slechts te belasten met 10% belasting. De waanzin ten top.

Zie verder LetsTroll

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie