Diff for "MainPage"

Differences between revisions 1 and 119 (spanning 118 versions)
Revision 1 as of 2004-12-28 20:00:37
Size: 1519
Editor: anonymous
Comment: missing edit-log entry for this revision
Revision 119 as of 2012-02-24 14:49:47
Size: 4073
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
##language:en ## page was renamed from FrontPage
Line 3: Line 3:
#pragma heading Vrijschrift Wiki
----
= STOP ACTA, handel NU! =
Line 4: Line 7:
Waarom zijn medicijnen zo duur? En waarom sterven er in Afrika zoveel mensen aan AIDS terwijl de kostprijs van de medicijnen uiterst laag is? En waarom is muziek-CD-tje zo duur? Omdat een groep bedrijven niet hoeft te concurreren door de beste producten tegen de laagste prijs af te zetten. Deze bedrijven misbruiken octrooien, auteursrecht en merkenrecht om hun concurrentie van de markt te drukken. En rupsje Nooitgenoeg wil meer en probeert ons een handelsverdrag ACTA in de maag te splitsen zodat hun megawinsten nog groter worden. De Europese Commissie helpt daar graag aan mee. Maar gelukkig is er een democratie en kan jij je bezorgdheid uiten in de hoop dat politici ACTA smoren. Lees op wat je kunt doen om de graaiers te stoppen! '''[[ACTA|STOP ACTA en handel NU!]]'''
----
== Waarom Vrijschrift moet ==
'''Stichting Vrijschrift.org wil dat vrije informatie - zoals vrije software, vrije leermiddelen en literatuur uit het publieke domein - gestimuleerd wordt om de ontwikkeling van de mensheid te versnellen. '''Vrij vloeiende informatiestromen zoals kennis, software en cultuur vormen de fundering onder iedere economie, maar de gevolgen van huidige wetgeving werken als een rem op de wereldeconomie en de welvaart van alle wereldburgers. Vrijschrift bestrijdt misbruik van octrooi- en auteursrecht en komt op voor digitale rechten waar nodig. Hulp is van groot belang.
Line 5: Line 12:
Vrijschrift is internationaal georiënteerd en actief (het internet vervaagt immers grenzen). Zo werken we samen met de FFII, zijn verbonden met FSF-Europe, huisvesten het Nederlandse vertaalproject, enzovoorts, zie projecten in het menu. Vrijschrift wordt gesponsord door [[http://www.stringit.nl|StringIT]] en draait volledig op vrijwilligers.
Line 6: Line 14:
= MoinMoin Wiki = == Wegwijzer ==
 * '''Actualiteiten''' staan op de [[http://www.vrijschrift.org|blog op www.vrijschrift.org]], deze wiki is voor '''achtergronden en verdieping'''.
 * De recente wijzigingen van deze wiki zijn te achterhalen op RecentChanges.
 * De '''discussies''' vinden plaats op de [[http://mailman.vrijschrift.org/listinfo/|mailinglijsten]].
 * Indien nodig verspreiden we '''[[http://mailman.vrijschrift.org/pipermail/news/|persberichten]]'''.
 * Onze '''internationale site''' is [[http://www.scriptumlibre.org|www.scriptumlibre.org.]].
 * De meest gelezen bladzijden zijn te vinden op de [[Stats]] pagina.
 * De '''projecten''' zijn via het menu toegankelijk.
 * Door een drempelloze toegang kan iedereen '''helpen de doelen te bereiken''' (lees dit vooral als een uitnodiging). '''[[http://www.scriptumlibre.org/Keep_ScriptumLibre_Up_and_Running|Financiële bijdragen]]''' helpen onze doelen beter te bereiken.
Line 8: Line 24:
A WikiWikiWeb is a collaborative hypertext environment, with an emphasis on easy access to and modification of information. This wiki can also link to InterWiki space. De volgende zaken verdienen extra aandacht:
Line 10: Line 26:
MoinMoin is a Python Wiki:WikiClone, based on Wiki:PikiPiki. The name is a common German slang expression explained on the MoinMoin page. If you run a Wiki using MoinMoin, please add it to the MoinMoin:MoinMoinWikis page. Contributed code is on the MoinMoin:MacroMarket, MoinMoin:ActionMarket and MoinMoin:ParserMarket pages. For more details and further topics, see the MoinMoin page. == StopSoftwarePatents.eu ==
[[http://www.stopsoftwarepatents.eu/|{{attachment:ssp-732-121.png|boycott}}]]
Line 12: Line 29:
----
You can edit any page by pressing the link at the bottom of the page. Capitalized words joined together form a WikiName, which hyperlinks to another page. The highlighted title searches for all pages that link to the current page. Pages which do not yet exist are linked with a question mark: just follow the link and you can add a definition.
== Boycot Trend Micro ==
[[http://www.scriptumlibre.org/Boycott_Trend_Micro|{{attachment:boycott_trend_micro_728-90.png|boycott}}]]
Line 15: Line 32:
To get an overview over this site and what it contains, see the SiteNavigation page. '''NL''': Trend Micro heeft Barracuda Networks beschuldigd van octrooi-inbreuk. Het octrooi is een onzinnig en voor de hand liggend (zoals alle softwarepatenten). De aanval is specifiek gericht op het gebruik van ClamAV, vrije antivirus-software voor Linux, OS-X en MS-Windows. Feitelijk valt Trend Micro daarmee rechtstreeks de gebruikers van deze software aan en daarom roepen wij op tot een boycott van Trend Micro producten. '''[[http://www.scriptumlibre.org/Boycott_Trend_Micro|Klik op de banner...]]'''
Line 17: Line 34:
To learn more about what a WikiWikiWeb is, read about MoinMoin:WhyWikiWorks and the MoinMoin:WikiNature. Also, consult the MoinMoin:WikiWikiWebFaq.

----
Interesting starting points:
  * RecentChanges: see where people are currently working
  * HelpForBeginners: to get you going
  * WikiSandBox: feel free to change this page and experiment with editing
  * FindPage: search or browse the database in various ways
  * SyntaxReference
'''En''': Trend Micro has accused Barracuda Networks of patent infringement. This patent is insane and obvious (like all software patents). The attack is specifically pointed at the use of ClamAV, free anti virus software for Linux, OS-X and MS-Windows. In fact Trend Micro directly attacks users of this software and for that reason we call for a boycott of Trend Micro products. '''[[http://www.scriptumlibre.org/Boycott_Trend_Micro|Click at the banner...]]'''


STOP ACTA, handel NU!

Waarom zijn medicijnen zo duur? En waarom sterven er in Afrika zoveel mensen aan AIDS terwijl de kostprijs van de medicijnen uiterst laag is? En waarom is muziek-CD-tje zo duur? Omdat een groep bedrijven niet hoeft te concurreren door de beste producten tegen de laagste prijs af te zetten. Deze bedrijven misbruiken octrooien, auteursrecht en merkenrecht om hun concurrentie van de markt te drukken. En rupsje Nooitgenoeg wil meer en probeert ons een handelsverdrag ACTA in de maag te splitsen zodat hun megawinsten nog groter worden. De Europese Commissie helpt daar graag aan mee. Maar gelukkig is er een democratie en kan jij je bezorgdheid uiten in de hoop dat politici ACTA smoren. Lees op wat je kunt doen om de graaiers te stoppen! STOP ACTA en handel NU!


Waarom Vrijschrift moet

Stichting Vrijschrift.org wil dat vrije informatie - zoals vrije software, vrije leermiddelen en literatuur uit het publieke domein - gestimuleerd wordt om de ontwikkeling van de mensheid te versnellen. Vrij vloeiende informatiestromen zoals kennis, software en cultuur vormen de fundering onder iedere economie, maar de gevolgen van huidige wetgeving werken als een rem op de wereldeconomie en de welvaart van alle wereldburgers. Vrijschrift bestrijdt misbruik van octrooi- en auteursrecht en komt op voor digitale rechten waar nodig. Hulp is van groot belang.

Vrijschrift is internationaal georiënteerd en actief (het internet vervaagt immers grenzen). Zo werken we samen met de FFII, zijn verbonden met FSF-Europe, huisvesten het Nederlandse vertaalproject, enzovoorts, zie projecten in het menu. Vrijschrift wordt gesponsord door StringIT en draait volledig op vrijwilligers.

Wegwijzer

  • Actualiteiten staan op de blog op www.vrijschrift.org, deze wiki is voor achtergronden en verdieping.

  • De recente wijzigingen van deze wiki zijn te achterhalen op RecentChanges.

  • De discussies vinden plaats op de mailinglijsten.

  • Indien nodig verspreiden we persberichten.

  • Onze internationale site is www.scriptumlibre.org..

  • De meest gelezen bladzijden zijn te vinden op de Stats pagina.

  • De projecten zijn via het menu toegankelijk.

  • Door een drempelloze toegang kan iedereen helpen de doelen te bereiken (lees dit vooral als een uitnodiging). Financiële bijdragen helpen onze doelen beter te bereiken.

De volgende zaken verdienen extra aandacht:

StopSoftwarePatents.eu

boycott

Boycot Trend Micro

boycott

NL: Trend Micro heeft Barracuda Networks beschuldigd van octrooi-inbreuk. Het octrooi is een onzinnig en voor de hand liggend (zoals alle softwarepatenten). De aanval is specifiek gericht op het gebruik van ClamAV, vrije antivirus-software voor Linux, OS-X en MS-Windows. Feitelijk valt Trend Micro daarmee rechtstreeks de gebruikers van deze software aan en daarom roepen wij op tot een boycott van Trend Micro producten. Klik op de banner...

En: Trend Micro has accused Barracuda Networks of patent infringement. This patent is insane and obvious (like all software patents). The attack is specifically pointed at the use of ClamAV, free anti virus software for Linux, OS-X and MS-Windows. In fact Trend Micro directly attacks users of this software and for that reason we call for a boycott of Trend Micro products. Click at the banner...

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie