MotivatieNieuweNaam

In de strijd tegen softwarepatenten is Vrijschrift zonder twijfel een van de meest actieve partijen geweest die heeft bijgedragen aan doelstellingen van de FFII. Wat velen niet beseffen is dat Vrijschrift behoorlijk internationaal georienteerd is. Hoewel de naam Vrijschrift voor Nederlandstalig gebruik heel geschikt is blijkt dat internationaal een struikelblok te zijn. Een tweede of andere naam voor Vrijschrift wordt echter (voorlopig) niet wenselijk geacht door onze gemeenschap. Internationale projecten die onze aandacht verdienen kunnen natuurlijk wel een duidelijke naam krijgen. We zijn op zoek naar een VoorstelNieuweNaam voor een koepel project/organisatie om DRM en copyright related problemen aan te pakken op EU niveau.

Waarom dient VoorstelNieuweNaam internationaal actief te worden?

 • FFII kan en wil zich niet bezighouden met copyrights en DRM. VoorstelNieuweNaam heeft ervaring op dat vlak met Project Gutenberg EU en een copyright list.

 • VoorstelNieuweNaam is grassroots, community driven en heeft binnen de community een goede naam, waardoor internationale steun wel te verwachten is.

 • VoorstelNieuweNaam kan zich in een later stadium afsplitsen en als aparte internationaal georienteerde stichting verder gaan als een volwaardige koepelorganisatie voor copyrights en DRM, gelijk FFII voor softwarepatenten.

 • Er is op dit moment een enorm vacuum onstaan doordat FFII puur swpats related gaat doen. Enkele overwegingen:
  • Het is een morele plicht om dit gat te dichten. De community is nu nog scherp
  • Ons politieke netwerk, dat met zoveel supporters van FFII in het bijzonder is opgebouwd, mag niet verwateren
  • Vrijschrift heeft resources om het te doen (servers, AMSIX locatie, super systeembeheer crew)

Overwegingen bij VoorstelNieuweNaam

 • De naam moet politiek neutraal zijn, geen politici wegjagen (bijv. f*ckcopyright.org, drms*cks.org)
 • De naam moet een positieve boodschap uitdragen (bijv. creativity4all.org)
 • De naam moet de potentie hebben om te groeien van een community projectje naar een internationale organisatie met gezag, het moet toepasbaar zijn op beiden.

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie