Diff for "OpenStreetMap"

Differences between revisions 11 and 12
Revision 11 as of 2009-05-30 23:35:24
Size: 698
Editor: localhost
Comment: converted to 1.6 markup
Revision 12 as of 2012-02-22 22:08:09
Size: 740
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 5: Line 5:
Vrijschrift fungeert als rechtspersoon voor schenkingen en subsidies aan [[http://www.openstreetmap.nl|OpenStreetMap Nederland]] en [[http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-be/|OpenStreetmap België]]. Voorbeelden zijn de subsidies van [[http://www.openstreetmap.nl/archives/4-OpenStreetMap-Nederland-gesubsidieerd-door-Digitale-Pioniers!.html|Digitale Pioniers]] en [[http://www.nlnet.nl/project/openstreetnl/|NLNet]]. Vrijschrift heeft in de aanloopfase gefungeert als rechtspersoon voor schenkingen en subsidies aan [[http://www.openstreetmap.nl|OpenStreetMap Nederland]] en [[http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-be/|OpenStreetmap België]]. Voorbeelden zijn de subsidies van [[http://www.openstreetmap.nl/archives/4-OpenStreetMap-Nederland-gesubsidieerd-door-Digitale-Pioniers!.html|Digitale Pioniers]] en [[http://www.nlnet.nl/project/openstreetnl/|NLNet]].
Line 7: Line 7:


Via haar contactennetwerk verspreidt Stichting Vrijschrift ook de persberichten van OpenStreetMap Nederland.
Via haar contactennetwerk heeft Stichting Vrijschrift ook de persberichten van OpenStreetMap Nederland gedaan in de eerste fase.

OpenStreetMap werkt aan een vrije wereldkaart.

Vrijschrift heeft in de aanloopfase gefungeert als rechtspersoon voor schenkingen en subsidies aan OpenStreetMap Nederland en OpenStreetmap België. Voorbeelden zijn de subsidies van Digitale Pioniers en NLNet.

Via haar contactennetwerk heeft Stichting Vrijschrift ook de persberichten van OpenStreetMap Nederland gedaan in de eerste fase.

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie