Diff for "OpenStreetMap"

Differences between revisions 10 and 11
Revision 10 as of 2008-10-23 08:22:56
Size: 688
Editor: AnteWessels
Comment:
Revision 11 as of 2009-05-30 23:35:24
Size: 698
Editor: localhost
Comment: converted to 1.6 markup
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
[http://www.openstreetmap.org OpenStreetMap] werkt aan een vrije wereldkaart. [[http://www.openstreetmap.org|OpenStreetMap]] werkt aan een vrije wereldkaart.
Line 5: Line 5:
Vrijschrift fungeert als rechtspersoon voor schenkingen en subsidies aan [http://www.openstreetmap.nl OpenStreetMap Nederland] en [http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-be/ OpenStreetmap België]. Voorbeelden zijn de subsidies van [http://www.openstreetmap.nl/archives/4-OpenStreetMap-Nederland-gesubsidieerd-door-Digitale-Pioniers!.html Digitale Pioniers] en [http://www.nlnet.nl/project/openstreetnl/ NLNet]. Vrijschrift fungeert als rechtspersoon voor schenkingen en subsidies aan [[http://www.openstreetmap.nl|OpenStreetMap Nederland]] en [[http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-be/|OpenStreetmap België]]. Voorbeelden zijn de subsidies van [[http://www.openstreetmap.nl/archives/4-OpenStreetMap-Nederland-gesubsidieerd-door-Digitale-Pioniers!.html|Digitale Pioniers]] en [[http://www.nlnet.nl/project/openstreetnl/|NLNet]].

OpenStreetMap werkt aan een vrije wereldkaart.

Vrijschrift fungeert als rechtspersoon voor schenkingen en subsidies aan OpenStreetMap Nederland en OpenStreetmap België. Voorbeelden zijn de subsidies van Digitale Pioniers en NLNet.

Via haar contactennetwerk verspreidt Stichting Vrijschrift ook de persberichten van OpenStreetMap Nederland.

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie