OpenStreetMap

Differences between revisions 2 and 12 (spanning 10 versions)
Revision 2 as of 2008-03-15 15:32:00
Size: 244
Editor: AnteWessels
Comment:
Revision 12 as of 2012-02-22 22:08:09
Size: 740
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
## page was renamed from openstreetmap
Line 2: Line 3:
[[http://www.openstreetmap.org|OpenStreetMap]] werkt aan een vrije wereldkaart.
Line 3: Line 5:
Het [http://www.openstreetmap.org OpenStreetMap] project werkt aan een vrije wegenkaart van de wereld. Vrijschrift fungeert zo nodig als rechtspersoon voor [http://www.openstreetmap.nl OpenStreetMap Nederland] Vrijschrift heeft in de aanloopfase gefungeert als rechtspersoon voor schenkingen en subsidies aan [[http://www.openstreetmap.nl|OpenStreetMap Nederland]] en [[http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-be/|OpenStreetmap België]]. Voorbeelden zijn de subsidies van [[http://www.openstreetmap.nl/archives/4-OpenStreetMap-Nederland-gesubsidieerd-door-Digitale-Pioniers!.html|Digitale Pioniers]] en [[http://www.nlnet.nl/project/openstreetnl/|NLNet]].

Via haar contactennetwerk heeft Stichting Vrijschrift ook de persberichten van OpenStreetMap Nederland gedaan in de eerste fase.

OpenStreetMap werkt aan een vrije wereldkaart.

Vrijschrift heeft in de aanloopfase gefungeert als rechtspersoon voor schenkingen en subsidies aan OpenStreetMap Nederland en OpenStreetmap België. Voorbeelden zijn de subsidies van Digitale Pioniers en NLNet.

Via haar contactennetwerk heeft Stichting Vrijschrift ook de persberichten van OpenStreetMap Nederland gedaan in de eerste fase.

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie