Rechten en grenzen

Iedereen heeft wel in de gaten dat het helemaal fout zit met in het bijzonder auteurs- en octrooirecht. Met softwarepatenten worden gezonde bedrijven om zeep geholpen en de termijn van auteursrecht van meer dan een halve eeuw na het overlijden van de auteur is echt niet van deze tijd. De balans is ernstig verstoord, iedereen heeft de balen van reprorecht en andere collectanten en de heffing op lege datadragers is ronduit onbeschoft. Maar waar ligt die balans dan wel op de juiste plaats?

Allereerst is een onderscheid tussen octrooirecht en auteursrecht wenselijk omdat die twee zo enorm van elkaar verschillen.

Auteursrecht

Omdat het auteursrecht zo breed verspreid gebruikt wordt dient er wat genuanceerder gekeken te worden: voor een dagblad verliest het auteursrecht na een dag haar waarde terwijl het voor de nazaten van Rembrandt eeuwig mag duren.

Invloeden op diverse media

Octrooirecht

Softwarepatenten

Op de site staan voldoende argumenten om het subiet af te schaffen. Er zijn ook genoeg studies die dit bevestigen. De praktijk in de VS laat ook dagelijks zien dat gezonde bedrijven kapot gemaakt worden door inzet van softwarepatenten.

Octrooi als modelrecht

Wie de voorbeelden uit de databases bekijkt van EPO of USFTPO zal tot de afschuwlijke ontdekking komen dat veruit het overgrote deel van de 'uitvindingen' slechts een middel is om een monopolie te bekomen op een vorm. Een standaardschroef is allang geoctrooieerd en het octrooi ruimschoots vervallen. Vind jij echter een schroef uit die je in plastic, bot of de aarde kan draaien dan zet je de concurrentie weer gauw achter slot en grendel via een octrooi. Daar moeten we vanaf.

Octrooien op voor de hand liggende zaken

De octrooi-databases zijn vergeven van voor de hand liggende dingen. De regelgeving is dusdanig verzwakt dat met name multinationals hier massaal 'gebruik' van maken. Hiermee worden machtsposities verstevigd. Het geld wat hiermee gemoeid is komt echter niet terecht bij research and development. Met andere woorden: voor deze bedrijven geldt niet dat je moet concurreren met prijs en kwaliteit als belangrijkste wapen - zoals dat bij het MKB/KMO gebruikelijk is.

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie