SenaReprorecht

Het MKB wordt onnodig lastig gevallen, tal van administratieve lasten belasten MKB-ers onnodig, vergallen de zin om te ondernemen en beschadigen het MKB als economische motor. Drie regelingen waarvan wij denken dat ze op de schop moeten en veel te complex zijn, zijn de toeslagen op digitale media door de Stichting Thuiskopie, de vergoedingen voor het fotokopiëren van auteursrechtelijk beschermd materiaal door de Stichting Reprorecht en het incasseren van vergoedingen bij de gebruikers van muziek door SENA.

Voor wat betreft de Stichting Thuiskopie loopt er een "Petitie tegen stichting de thuiskopie".

Thema transactiekosten:

Bekend is dat hoogleraren die vele artikelen schrijven aan het eind van het jaar een paar tientjes uitgekeerd krijgen vanuit de kopieerheffing. De conclusie mag getrokken worden dat het systeem inefficient is, het gaat om relatief kleine bedragen die geïnd en uitgegeven worden waarbij waanzinnig veel transacties verricht worden.

Thema contractsvrijheid:

Een auteur zou eigenlijk vrij moeten zijn om te onderhandelen over de vergoeding die hij vraagt voor (een licentie op) zijn auteursrecht. Het is een vermogensrecht en dat valt zelfs onder mensenrechtenbepalingen. Voornoemde organisaties nemen voetstoots aan dat een auteur altijd geld wil krijgen. Maar auteurs willen soms helemaal geen geld: in bepaalde gevallen zouden ze zelfs wel geld toe willen geven (of moeten geven!) voor publicatie, vooral wetenschappelijke auteurs maar ook wel kunstenaars die willen investeren in bekendheid. Schrijnend was het geval van artiesten die een benefietconcert gaven waar toch gewoon voor betaald moest worden, wat ze later uit eigen zak aan het beoogde goede doel moesten geven, van het met veel moeite en administratiekosten opgehaalde geld.

Thema monopolie:

Is het wel wenselijk dat "collecting societies" een monopolie moeten hebben? Zie Is concurrentie tussen rechtenorganisaties wenselijk?. Wat zijn de gevolgen als DRM als alternatief gebruikt wordt?

Thema marktwerking:

De tendens van heffingen via Stichtingen Thuiskopie, Reprorecht en SENA in plaats van rechtstreekse exploitatie door auteurs schakelt de marktwerking uit. Ook is het vreemd dat productie en distributie van content aan elkaar gekoppeld zijn. Als KPN en de energiemaatschappijen gedwongen worden om productie en distributie te ontkoppelen, waarom dan niet in de content industrie?

De vraag is ook wat nu eigenlijk de belangrijkste rol is van content die zonder betalen verspreid wordt. Vanuit het gezichtpunt van de industrie bezien, is dat vrij duidelijk. Elke ongecontroleerde kopie is een stuk inkomstenderving en aangezien de industrie de grootste lobby heeft, is dat ook het beeld dat het meest gepromoot wordt.

Vanuit de artiest bezien is de situatie heel anders. Verreweg het gros van de artiesten verdient vrijwel niets aan de verkoop van CDs. De artiest heeft belang bij exposure. Zo verwoordt Janis Ian het:

http://www.janisian.com/article-internet_debacle.html

"in 37 years as a recording artist, I've created 25+ albums for major labels, and I've *never once* received a royalty check that didn't show I owed *them* money. "

"One other major point: in the hysteria of the moment, everyone is forgetting the main way an artist becomes successful - exposure. Without exposure, no one comes to shows, no one buys CDs, no one enables you to earn a living doing what you love."

Daarom is het van groot belang marktwerking terug te brengen op het niveau waar het hoort: op het podium. De macht die de industrie over de media heeft zorgt voor een stuk verarming van de cultuur, omdat alleen de meest lucratieve artiesten echt gepromoot worden. Heffingen houden deze molen in stand, terwijl ze de artiest weinig opleveren. Daarom zou het beter zijn de heffingen af te schaffen en in plaats daar van artiesten betere kansen op exposure te geven, bij voorbeeld door downloaden van muziek te promoten. Bijvoorbeeld door publieke omroep zich te laten richten op onafhankelijke artiesten en ook hen exposure te gunnen.

Thema ongeoorloofde kopieen:

Bewust wordt de term piraterij niet gebruikt. Bij piraterij (het gebeurt nog steeds op zee) vallen doden en gewonden. Ongeoorloofde kopietjes maken is van een heel andere dimensie. Er zijn echter partijen in het spel die er belang bij hebben te spreken over piraterij om het te doen voorkomen als een zwaar misdrijf om zo de politiek te beinvloeden. De politiek en bureaucratie moet zich niet laten meeslepen door de overdreven verhalen van belanghebbenden, zoals we vandaag niet meer met paard en wagen reizen, zo zorgt het internet voor een andere vorm van informatieverspreiding waar geen controle op mogelijk is (het beheer van informatie geeft macht, maar is ook vaak ongewenst).

Thema rechtsongelijkheid

Het bedrijfsleven betaalt flink mee aan de heffing op datadragers zoals CD-ROM's van Stichting Thuiskopie. Datadragers bevatten bij bedrijven gewoon bestanden en geen ongeoorloofde kopietjes.

Wat er door de instanties uitgekeerd wordt schijnt nogal willekeurig, ondoorzichtig en niet eerlijk te verlopen.

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie