Softwareoctrooien tien ongewenste patenten

10 ongewenste patenten

Hieronder volgt een lijst met 10 ongewenste patenten, opgesteld op verzoek van voormalig staatssecretaris van Economische Zaken Karien van Gennip. Dit leidde tot een memo van Severin de Wit (http://www.ipeg.eu/blog/?p=42 , CacheDeWit) en een memo van Vrijschrift met een voorstel voor de eindconclusie.

Uiteindelijk kwam de Adviescommissie Software Octrooien tot de conclusie dat de voorgestelde richtlijn softwareoctrooien verworpen diende te worden. Deze conclusie werd door de Nederlandse regering overgenomen. Op 6 juli 2005 verwierp het Europese Parlement de richtlijn.

Aanvulling 23 dec 2008: de pdf-bestanden in de links verwijzen naar aanvragen (A-documenten). Dit hadden beter de toewijzingen (B-documenten) kunnen zijn aangezien ook alle genoemde octrooien in 2004 toegekend waren. Inmiddels zijn diverse octrooien niet meer actief, voor een lijst met voorbeelden van meer actuele octrooien wordt verwezen naar http://webshop.ffii.org/.

Aanvulling 30 april 2009: het is bekend dat Philips bij EZ de deur platliep en EZ chanteerde door te dreigen banen te verplaatsen naar het verre oosten. In een artikel in het AD toont Hans Streng - directievoorzitter van Philips Software - zijn ware kleuren. Philips-divisie weg uit Europa als EU bescherming opheft.

1) EP0689133

tabbladen en andere manieren om meerdere sets informatie op hetzelfde gedeelte van een computerscherm te kunnen tonen

 • Toegekend monopolie: alle manieren waarop je een deel van een computerscherm in twee delen kan scheiden, en waarbij het eerste deel een aantal keuzemogelijkheden bevat om te kiezen welke informatie je wilt zien, en telkens je zo een keuze maakt deze informatie in het tweede deel getoond wordt (en dus de vorige informatie die daar stond overschrijft). Een eenvoudig voorbeeld zijn de menuutjes aan de linkerkant op http://www.minez.nl/ (telkens je op een optie klikt, wordt in de rest van het venster andere informatie getoond).

 • Technische bijdrage: er wordt meer ruimte op het scherm bespaard dan met voorheen gebruikte methodes.

2) EP537100

een venster laten zien met meer informatie

 • Toegekend monopolie: nadat een gebruiker met een muis (of ander aanwijzingsapparaat) "een bepaalde invoer" gegeven heeft, een nieuw venster openen met daarin meer informatie over iets wat al in een reeds getoond venster aanwezig was (b.v. wanneer je een klein fotootje hebt, je klikt erop en er verschijnt een nieuw venster met de foto in het groot).
 • Technische bijdrage: het feit dat een nieuw venster gebruikt wordt om de uitgebreidere informatie te tonen, ipv dat het venster met de meer berperkte versie van de informatie overschreven wordt

3) EP0370847

kortingscodes met mogelijkheid om kortingen op te sparen

 • Toegekend monopolie: de tot nu toe opgespaarde kortingen van een klant bijhouden, bij elke aankoop de nieuw

gespaarde kortingen daarbij optellen, het totaal tonen aan de klant en hem vervolgens de mogelijkheid geven om een arbitrair gedeelte van het gespaarde kortingbedrag te gebruiken

 • Technische bijdrage: de mogelijkheid om de kortingen op te sparen, en om slechts delen van het opgespaarde bedrag op te nemen.

4) EP0715740

volledig automatische verwerking van een aangevraagde lening.

 • Toegekend monopolie: het op eender welke manier met een computer automatisch beoordelen en afhandelen van een leningaanvraag, waarbij rekening wordt gehouden met gegevens uit een kredietrapport en ook met andere gegevens (b.v. de buurt waar de persoon woont).
 • Technische bijdrage: de beslissing om niet gewoon in een databank met krediet op te zoeken of iemand kredietwaardig is, maar om uit verschillende databanken gegevens te halen en dan op basis van combinatieregeltjes automatisch de aanvraag goed- of afkeuren

5) EP0986016

verzend aanbiedingen naar klanten die daarom gevraagd hebben

 • Toegekend monopolie: het bijhouden van aanbiedingen van fabrikanten en van verkopers in een databases op computers verbonden via een netwerk, waarbij ook een computer van een klant op datzelfde netwerk aangesloten kan worden (b.v. het Internet) en dergelijke aanbiedingen ontvangt via dat netwerk (b.v. via email) nadat hij daarom gevraagd heeft.
 • Technische bijdrage: de aanbiedingen van verschillende winkels en/of fabrikanten naar klanten kunnen sturen zonder dat de klant naar al die fabrikanten en winkels moet surfen (of er op een andere manier kennis van moet nemen)

6) EP0628919

zoeken van producten in een webwinkel op basis van persoonlijke voorkeuren en afkeren van andere producten

 • Toegekend monopolie: via een elektronisch apparaat (b.v. een computer of TV) een aantal producten aanduiden waarin men geïnteresseerd is en waarin men niet geïnteresseerd is, deze voorkeuren opslaan en ze gebruiken om andere producten te vinden die mogelijk aan de wensen van de klant voldoen
 • Technische bijdrage: de voorkeuren van gebruikers ivm bepaalde producten opslaan in een databank en gebruiken om hem andere interessante producten te tonen in een elektronische winkelomgeving

7) EP0933892

film downloaden over een netwerk

voorloper EP0566662, die iets beperkter is qua gevraagd/toegekend monopolie

 • Toegekend monopolie (EP0933892): een film (audio + video) via een netwerk naar een gebruiker sturen nadat die daarom gevraagd heeft, en (mogelijk reeds tijdens het downloaden) de gebruiker toelaten deze film af te spelen wanneer hij maar wil.
 • Technische bijdrage: het feit dat elke gebruiker individueel van op afstand kan kiezen welk filmpje hij wil bekijken, en dat de gebruiker het filmpje vervolgens kan afspelen wanneer hij wil.

8) EP0633694

real-time video streaming over een netwerk

 • Toegekend monopolie: een film tijdens het downloaden laten bekijken. De technische details die vermeld worden in de eerste claim zijn analoog als wanneer je zou gaan beweren dat het octrooi enkel geldt als je "kijkt met je ogen" naar "lichtsignalen die eerder ergens van gereflecteerd werden" terwijl je "hersenen de gegevens verwerken" en "de nieuwe beelden in je korte termijn geheugen opgeslagen worden terwijl ze via je ogen binnenkomen" etc.
 • Technische bijdrage: men moet niet de hele film downloaden voor hij bekeken kan worden, maar hem afspelen terwijl de gegevens binnenkomen

9) EP0807891

het elektronische winkelwagentje

 • Toegekend monopolie: nadat een gebruiker in een webwinkel één of meerdere produkten aangeduid heeft, stuurt de winkel die lijst van producten naar de klant (b.v. onder de vorm van een "cookie"), en nadien stuurt de klant bij elke aanvraag dat die lijst weer terug naar de webwinkel (zo werken cookies per definitie) zodat die steeds kan zien welke producten er reeds in het elektronische winkelwagentje van de klant zitten.
 • Technische bijdrage: het feit dat lijst met de inhoud van het winkelwagentje voortdurend heen en weer gestuurd wordt, ipv dat de server dat bijhoudt.

10) EP0927945

een geschenk bestellen voor iemand over een netwerk zonder dat je zijn thuisadres kent

 • Toegekend monopolie: in een webwinkel (of algemeen via een elektronisch netwerk) een geschenk bestellen voor iemand waarvan je het thuisadres niet kent door zijn emailadres op te geven, waarna de winkel een mail stuurt naar die persoon om zijn thuisadres te vragen en na ontvangst van die gegevens het geschenk opstuurt.
 • Technische bijdrage: de webwinkel contacteert automatisch de bestemmeling van het geschenk voor ontbrekende informatie

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie