Structuur van de maillijsten

Binnen Vrijschrift worden diverse maillijsten gebruikt met diverse doelen, zie hierna.

Wiebe:
Ik stel voor dat iedereen op 'board' (het bestuur), 'niet-publiek' (het verlengde bestuur), en 'swpat' (de nu juridische poot) op de kernlijst geplaatst wordt zodat discussies op een (1) lijst (kern dus) en zoveel mogelijk publiek gevoerd kunnen worden. Daarbij een aankondiging naar de bovenstaande lijsten waarbij wie niet op kern wil dat aan kan geven binnen 24 uur.
Dan zij er een aantal lijsten - zoals zope - die geschrapt mogen worden. Graag overleg op kern (als die compleet is)
Tot slot lijkt het zinvol om de swpat-lijst te renamen naar 'legalese' oid.
 • board (link) The formal board / Het formele bestuur

 • kern (link) De algemene discussielijst voor betrokkenen en belanghebbenden.

 • niet-publiek (link) Op deze lijst zitten mensen die invloed uitoefenen op de te varen koers. Deelname op uitnodiging. Deze lijst dient zo min mogelijk gebruikt te worden om ervoor te zorgen dat het geen achterkamertje wordt. De lijst heeft een uiterst vertrouwelijk karakter waardoor ook confidentiĆ«le zaken besproken kunnen worden.

 • swpat-doeners (link) Deze lijst is ooit ontstaan als verlengde van de swpat-lijst voor mensen die wilden helpen in de strijd tegen softwarepatenten.

 • copyright (link) Lijst over auteursrecht. Vrijwel dood

 • ipred (link) Lijst over ipred. Vrijwel dood

 • nieuwsbrief (link) Invulling is uiterst wenselijk

 • pg (link) Discussielijst voor Project Gutenberg Nederland, vrij rustig

 • vertaling (link) Discussie- en aankondigingenlijst van het Nederlands vertaalproject, actief

 • drm (link) Lijst over drm. Vrijwel dood

 • ooxml (link) Lijst over OOXML, non actief

 • iso-proc (link) Lijst over misbruik van ISO-procedure voor OOXML, non actief

 • nbpb (link) Verzameling van relevante persberichten van de nieuwsbank

 • nieuwsbrief-redactie (link) Redactie van de ozo wenselijke nieuwsbrief

 • pg-eu (link) Discussielijst voor Project Gutenberg EU, actief

 • vrijleren (link) Lijst voor vrije leermiddelen, uiterst rustig

 • floss (link) Vrije software-lijst, met name vrije software en overheid

 • news (link) De lijst die gebruik wordt om persberichten te versturen

 • octrooiez (link) Weet ik niet meer

 • swpat (link) De voormalige lijst voor softwarepatenten, ook de juridische hoeksteen van Vrijschrift. Deze lijst heeft een confidentieel karakter. Hoewel hier een forse dosis juridische expertise zit dient de kernlijst voor juridische zaken gebruikt te worden (iedereen op deze lijst zit (of dient te zitten) ook op de kern-lijst)

 • vrijschrift-sys (link) De lijst voor systeembeheerders

 • freelearning (link) English spoken list for free schoolbooks

 • kern-int (link) English spoken list for genral discussion

 • zope (link) The Zope expert list, dead

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie