TechnoTransfer

Technologietransfer en innovatie binnen de kenniseconomie

Wetenschappelijk onderzoek aan kennisinstellingen wordt binnen de discussie over de kenniseconomie beschouwd als van strategisch belang voor innovatie. Transfer van door fundamenteel en toegepast onderzoek vergaarde kennis en technologie naar innovatieve oplossingen binnen de markt vergt een model dat zowel academische vrijheid enerzijds als vrije concurrentie anderzijds waarborgt.

Focus: informatica en software engineering

Binnen de wetenschap eisen op het terrein van informatica de epistemologische status van software en de classificatie van software engineering ten opzichte van de technologie speciale aandacht.

De (markt)onafhankelijke statuut van de informatica als wetenschap

De informatica als zuivere en als toegepaste wetenschap bestrijkt het niveau van ideeën, methoden, algoritmen en programmatuur en heeft een academisch karakter. De informatica staat als discipline onafhankelijk van de vigerende eisen van de markt.

Informatica en innovatie binnen de informatietechnologie

Aan de andere kant is binnen een kennis-/technologietransfermodel de verhouding tussen informaticaonderzoek en de ICT-industrie één van toeleverancier en afnemer. Programmatuur die "upstream" als "deliverable" binnen het onderzoek ontstaat, wordt een potentiële kandidaat voor "downstream" vertaling naar innovatieve industriële oplossingen.

Er is tegenwoordig een sterke tendens om academisch onderzoek marktgerichter te maken en om de markt de richting van het onderzoek in toenemende mate te laten bapalen. Hierbij dient voortdurend gelet te worden op het onderscheid tussen wetenschappelijke vooruitgang en industriële innovatie.

Patenteerbaarheid van software

Zowel aan toeleveranciers- als aan afnemerszijde van deze keten vormt programmatuur een exclusief domein uitgesloten voor octrooiering.

Positionering van de Nederlandse informatica-instellingen

Wetenschappelijke onderwijsinstellingen:

 1. Centrum voor Wiskunde en Informatica
 2. Erasmus Universiteit Rotterdam
 3. Katholieke Universiteit Brabant
 4. Radboud Universiteit Nijmegen
 5. Rijksuniversiteit Groningen
 6. Technische Universiteit Delft
 7. Technische Universiteit Eindhoven
 8. Technische Universiteit Twente
 9. Universiteit van Amsterdam
 10. Universiteit Leiden
 11. Universiteit Maastricht
 12. Universiteit Utrecht
 13. Vrije Universiteit Amsterdam

Wetenschappelijke instellingen en verbanden:

HBO-instellingen:

Beroepsverenigingen:

Raakvlak met het FFII Sektor project

Kennis- en technologietransfer op het terrein van software engineering in Nederland behelst een nationale representant van een toonaangevend economisch model binnen de mondiale en Europese software-industrie. Het FFII Sektor project http://wiki.ffii.org/SektorEn stelt zich ten doel om de economische achtergronden en implicaties van softwareoctrooien voor innovatie binnen deze sector in kaart te brengen en consequenties te trekken voor de Europese situatie. Hierbij wordt nadruk gelegd op zowel de stuwende kracht als de kwetsbaarheid van het MKB binnen deze kwestie.

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie