VerklaringBedrijven

Nieuwe site

Er is tegenwoordig een nieuwe site: http://www.economic-majority.com/

Wie zijn bedrijf toe wil voegen, wordt verzocht het daar te doen.

=======================================================================================

Opgelet: dit is een gezamelijk statement van bedrijven en deskundigen (zoals advocaten). Wil je als individu, NGO of non-profit organisatie je steun betuigen, sluit je dan aan bij de [http://swpat.ffii.org/papers/europarl0309/demands/ Call for Action II]

Een PDF-versie van deze verklaring (met logo's): http://www.softwarepatenten.be/doc/gezamenlijk_standpunt.pdf

Introductie

Op 18 mei stemde de Europese Raad van Ministers voor het voorstel ter regeling van in computers geïmplementeerde uitvindingen. Dit voorstel regelt in de tekst die de Raad aannam echter niet alleen de patentering van de uitvindingen van materiële apparaten die met behulp van software functioneren. Het regelt ook de patentering van software in het algemeen. Weliswaar worden in art 4 computerprogramma's als zodanig van patentering uitgesloten, volgens de definities in art 2 worden computerprogramma's die op computers uitgevoerd worden wel patenteerbaar.

De Nederlandse IT-sector, en andere belanghebbende bedrijven, vertegenwoordigd door de ondertekenaars van dit gezamenlijke communiqué, is van mening dat het project hen buitengewoon veel schade zal berokkenen en vraagt het parlement met aandrang om het voorstel te verwerpen. Het huidige auteursrecht biedt reeds voldoende bescherming aan softwarecreaties.

Situatie

Computerprogramma's (tekstverwerking, rekenbladen, webprogramma's, enz.) kunnen vanuit twee duidelijk verschillende hoeken bekeken worden:

Het concept

Een programma, dat zelf uit subprogramma's bestaat, is bovenal een idee. Of het nu gaat om een functionaliteit of de oplossing van een probleem, het uitgangspunt situeert zich op het niveau van de conceptualisering en niet op het niveau van de uitvoering. Bovendien is een programma een originele combinatie van verschillende concepten.

De programmacode

De realisatie van het concept. De programmacode geeft de exacte instructies die de computer moet uitvoeren en die door een programmeur werden geschreven.

Het copyright, beschermer van de code

Het copyright en het auteursrecht (zoals vastgelegd in de naburige rechten op merken en modellen) die vandaag van kracht zijn, beschermen de code maar niet de concepten waarop deze gebaseerd is. Het is bijgevolg verboden om de code te kopiëren, maar een verschillend programma schrijven dat één of meerdere concepten van het originele programma overneemt is wél toegestaan. Met andere woorden: met eenzelfde concept kunnen dus meerdere programmacodes overeenstemmen, net zoals twee schrijvers over hetzelfde onderwerp twee verschillende boeken kunnen schrijven.

Het copyright stelt een systeem vast dat de creatie van software wereldwijd gratis en automatisch beschermt. Bovendien maakt dit regime geen enkel onderscheid tussen een éénmansonderneming of een multinationaal bedrijf.

Het patent, beschermer van het concept

Het patent hoort op zijn beurt de concepten te beschermen en elke geschreven programmacode die voor één derde op diezelfde concepten gebaseerd zou zijn, illegaal te maken. In deze optiek kan met eenzelfde concept niet meer dan één enkele programmacode corresponderen.

Anderzijds heeft het patent een territoriale draagwijdte en is het zeer kostbaar, wat het voor het merendeel van de ondernemingen onbereikbaar maakt.

De gevaren

Als de Richtlijn door de Ministerraad aangenomen wordt, zullen de Nederlandse softwareontwikkelaars kwetsbaarder zijn. Sommigen onder hen zouden zelfs verplicht zijn te stoppen met hun activiteiten. Dit om volgende redenen:

 1. Het aannemen van deze Richtlijn zou een wettelijke basis schenken aan de talrijke softwarepatenten die reeds door de grote niet-Europese uitgeverssoftwarebedrijven bij het Europees Patentenbureau werden gedeponeerd. Bijvoorbeeld: een softwarepatent is gedeponeerd geweest op de schuifbalk, zoals die gebruikt wordt in onnoemelijk veel softwarepakketten. De Nederlandse software uitgevers zouden met terugkerende kracht gedwongen kunnen worden tot het betalen van talrijke licenties of zouden door de eigenaars van de patenten voor rechtbanken worden gedaagd. Ze zouden vast en zeker niet bij machte zijn om de geëiste sommen te betalen.
 2. Het deponeren van patenten door Nederlandse softwareuitgevers zou een aanzienlijke kostenpost met zich meebrengen voor de kleine of middelgrote ondernemingen die reeds op het vlak van marketingbudgetten benadeeld zijn. Een Europees patent kan oplopen tot 30 000 EUR voor 8 Europese landen gedurende 5 jaar en tot maar liefst 400 000 EUR voor een selectie van landen die op wereldschaal economisch belangrijk zijn.
 3. Tenslotte zouden de innovatie en de creativiteit die voortvloeit uit de ontwikkeling van software grotendeels op losse schroeven komen te staan. Denk maar aan de ontwikkeling van het Internet die niet had kunnen plaatsvinden in een context van patenten. De markt zou razendsnel terug in handen komen van de niet-Europese multinationals die de patenten eerder zouden gebruiken om hun concurrenten te verslaan dan om hun uitvindingen te beschermen.

Ons standpunt

De ondertekenaars van dit gezamenlijke communiqué zijn van oordeel dat dergelijk project zoals het door de werkgroep van de Europese Ministerraad formuleerd werd, buitengewoon schadelijk zou zijn voor de Nederlandse IT-sector en vragen de Ministers dringend om het niet goed te keuren. Het auteursrecht en de naburige rechten op merken en modellen, beschermen software op een adequate manier. Deze regimes maken het mogelijk om de ondernemingen tegen piraterij te beschermen, en dit alles zonder wettelijke barrières tegen innovatie op te werpen. Wij steunen de Richtlijn die door het Europees Parlement gestemd werd en die de toe-eigening van intellectuele methoden, de bouwstenen van de softwareontwikkeling, verhindert door het veld van patenteerbaarheid tot enkel die innovaties te beperken die met hun uitvinding een materiële bijdrage met zich meebrengen, of ze nu gebruik maken van informatica of niet. De parlementaire amendementen met betrekking tot de interoperabiliteit verhinderen daarnaast het ontstaan van schadelijke monopolies op de gegevensformaten en communicatieprotocollen die nodig zijn voor de goede werking van heterogene informaticaomgevingen.

Ondertekenaars

Naam CEO, Bedrijf, contactgegevens

 • Frank Hoen, NetPresenter, frank /at/ netpresenter /dot/ com

 • O. Feringa, SolidCode BV, Plompetorengracht 6, 3512 CC Utrecht, Tel. +31302945604, o.feringa@solidcode.net

 • Floating Point http://www.floating-point.nl R. Oldenboom, Teunenmijns 20, 1251 TG Laren, +31(0)35-5317297, info at floating-point.nl - eenmanszaak, vooral actief in netwerk- en website beheer alsook ontwikkeling van dynamische websites.

 • Paul de Groot, dGB Earth Sciences BV, Nijverheidsstraat 11-2, 7511 JM Enschede, Tel. +31-4315155. Namens deze: Arend Lammertink, Arend.Lammertink /at/ dgb-group /dot/ com. dGB is actief op het gebied van quantitatieve interpretatie en visualisatie van geologische, veelal seismische data. Wij zijn hierin innovatief bezig, getuige onze nominatie enige tijd geleden voor de "Overijssel Innovation Award". Ook proberen wij actief onze bedrijfs strategie aan te passen aan de opkomst van het "Open Source" ontwikkel model. Een groot deel van ons belangrijkste product is dan ook volledig functioneel, inclusief broncode, te downloaden op OpendTect.org en is vrij te gebruiken voor niet commerciele toepassingen.

 • Bas van den Berg, directeur van Artefact Software & Consultancy, http://www.artefact.nl, acht het idee van octrooien op software onzalig.

 • Harmen van der Wal, http://www.harmwal.nl, Software ontwikkeling en advies, Kasteel Caestertstraat 11, 6222 VC Maastricht, +31 43 3622733, info@harmwal.nl

 • Ad Offers, ACCT B.V., project- en interimmanagement, in het bijzonder op automatiseringsgebied - acct at xs4all dot nl - Haren (gn) -

 • PingWings, http://www.pingwings.nl, info AT pingwings DOT nl, Linux en Open Source Oplossingen voor het MKB.

 • Autoarch, Automatiserings Consultancy, De Wickelaan 11, 2265 DG Leidschendam - Voorburg, r_koendering@hotpop.com

 • Ime Smits, Caret Web Content Management, http://www.caret.nl/, info AT caret DOT nl, Postbus 1353, 3500 BJ UTRECHT, tel. +31 30 2630820, CMS oplossingen op basis van Linux en Open Source

 • Robert de Geus, Toltech, Amsterdam, implementatie van Linux in office omgevingen
 • KovoKs, Culemborg, Automatisering MKB oa op basis van linuxservers en voorstander van het gebruik van opensource binnen bedrijven.

 • vizZzion.com, http://vizZzion.com, Webontwerp, IT-Consultancy, info [at] vizZzion [dot] com

 • Frans van der Lecq, Decript b.v., overheidsbedrijfsvoering & managementinformatie, Leidschendam - Voorburg, http://www.decript.nl

 • Tim Stoop, CIDEV, Open Source consultancy en implementatie, http://www.cidev.nl

 • Edwin Kuipers, alg.dir. BuyWays B.V. (www.buyways.nl)

 • Silvester Claassen, STALEMATE, Malden, s.m.claassenATstalemateDOTnl - consultancy en open-source CASE-gereedschapontwikkeling voor kennissystemen ter ondersteuning van risk management binnen financial engineering

 • William de Ruijter, v.o.f. WebDivers, ruijter/at/webdivers/dot/nl - Linux Hosting + websitedevelopment MKB.

 • http://mijnposter.nl Geen toekomstvooruitzichten als handel over het internet van onze producten uiteindelijk tegen een muur van idiote softwarepatenten aanloopt.

 • Jaap Vermaas, TuxIC - http://www.tuxic.nl/ - Open Source Software ontwikkeling voor de non-profit sector.

 • Henk J. Bushoff, Directeur, Info.nl b.v., Full service Internet bureau, http://www.info.nl

 • Adriaan van Os, dir. Microbizz (www.microbizz.nl)
 • Herbert Pesch, Directeur, Evident Interactive BV, Full service Internet nureau, http://www.evident.nl

 • Michel van der Klei, dir., Mitch ICT Solutions, Netwerk en informatiebeveiliging op basis van OSS en kantoorautomatisering op basis OSS, http://www.mitch-it.com

 • Willem Nass, advocaat, Advocatenkantoor Mr. W. Nass, http://www.advocatenkantoornass.nl http://www.advocatenkantoornass.nl/onderwerpen/octrooisoft.php

 • HJ Heins, Passys, Polderstraat 41, 9724 EC Groningen, http://www.passys.nl

 • G.A. van der Molen, CHANNELTHREE software, Rozengracht 71, 1016 LT, Amsterdam
 • Niels van Reijmersdal, PC Repair Man, P.C. Hooftweg 1 1217 RJ Hilversum, http://www.pcrepairman.nl

 • Wouter Hanegraaff, directeur, Open Office Automatisering, http://www.openoffice.nl

 • Wouter van Wijk, MediaVilla, http://www.MediaVilla.nl

 • Martijn Faassen, Infrae, http://www.infrae.com

 • Marco Vervoort, "GreenLight Solutions", http://www.greenlightsolutions.nl/, St Jacobsstraat 16, 1012 NC Amsterdam

 • Pieter van der Eems & Bas Siegmund, licron, http://www.licron.nl/ , Veenweg 20 7416 BC Deventer, licron evert innovatieve thin client oplossingen en ziet software patenten (zoals bijv. een patent op de "dubbel klik") als een mogelijke bedreiging voor innovatie en de levensvatbaarheid van vele kleine en middelgrote IT-bedrijven.

 • ing. Jeroen Baten, i2rs, http://www.i2rs.nl, Roerlaan 36, 5691 HJ, Son en Breugel. Auteur van 5 boeken over Linux en Open Source software, waaronder "Open Source binnen bedrijf en overheid", initiator en huidig secretaris van de Vereniging Open Source Nederland, Keynote speaker op diverse Open Source gerelateerde evenementen en congressen.

 • Ron Arts, NeoNova, http://www.neonova.nl, Kruislaan 419, 1098 VA Amsterdam

 • Steef Hendriks, PL-Solutions, http://www.pl-solutions.nl , De Tongelreep 57 ,5684 PZ Best Vrees dat grotere bekende monopoly bedrijven de innovaties van kleinere bedrijven "pikken" en er vervolgens middels dure en time-consuming methods zich als eigenaar gaan profileren. Nog erger is de REM die op vele handig gevonden kleinere zaken zal komen, omdat er op van alles en nog wat patenten rusten straks. Een groot juridisch speldenkussen waar enkel de advocatuur de drijvende kracht is om dit gedrocht van een wetgeving erdoor te drukken. Laat Europa NIET worden zoals de verenigde staten!. Hier zitten we niet te wachten op een leven vol onzinnige processen en kostenverslindenden procedures. Indien Europa slim is passen ze ervoor en gaan we onze eigen (nuchtere) gang. Beter en efficienter, zonder het risico loopjongen te worden van enkele sterke kapitalisten met weinig goede bedoelingen. Vrijheid blijheid.

 • Marc van Kempen, BowTie Technology, http://www.bowtie.nl

 • Jurjen Stellingwerff, V&S B.V. Alpen a/d Rijn, http://www.v-s.nl

 • S.P. de Roever, http://www.newfoundland.nl. Het effect van de patenten zal zijn dat succesvolle Europese software automatisch schatplichtig zal worden aan grotere (veelal Amerikaans bedrijven). Oftewel: softwareleveranciers zullen in de marge moeten opereren opdat ze geen aantrekkelijke partij vormen voor vervolging. Er bestaat momenteel al bijna geen programma waar geen (Amerikaans) patent op zit: na verloop van tijd zal dit ook gelden door de nieuw aangevraagde patenten in Europa. Mocht het patentrecht toch worden ge-accepteerd dan leg ik mijn werk na 10 jaar in de softwareindustrie neer: ik weiger hard te werken om een bedrijf op patenten drijfzand te maken en schatplichtig te worden aan nagenoeg niet te traceren patent-eigenaren. Mijn volgende bestemming zal zijn: recht.

 • Thijs van der Vossen, Fingertips, Amsterdam, http://www.fngtps.com

 • Rene Joldersma, Modder Groep, http://www.modder.net

 • Harm Mars, Pareto, Zoetermeer, http://www.pareto.nl

 • Paul van der Vlis, Firma van der Vlis, Groningen, http://www.vandervlis.nl

 • Evert Jan van Ramselaar, Van Ramselaar Info Tech, Dronten, http://www.vanramselaar.nl (Internet Consultancy & Webdesign)

 • C. Bui, Loki IT Solutions, (Custom) E-commerce software & oplossingen, http://www.lokishop.nl

 • xlocal.com, Free Software Web Applicaties, ontwikkeling zelf-onderhoudbare meertalige websites, Barcelona, Girona, Amsterdam, http://www.xlocal.com (wouter at xlocal.com)

 • Luuk Roovers, Vicus eBusiness Solutions, l.roovers(at)vicus(dot)nl, http://www.vicus.nl,

  • Open Source technologie; één keer betalen voor elke ontwikkeling, daar staan wij voor.
 • Koen Martens, Sonologic, kmartens >ta< sonologic >tod< nl

 • Martijn Veening, Detrics, http://www.detrics.com, ontwikkeling van maatwerk intranet-applicaties voor het MKB

 • Marc Roelofs ea., Murphy Software BV, http://www.murphy.nl , Unix Specialisten sinds 1988

 • Henk-Jan Klein Ikkink, IDS Media & Automatisering, http://www.ids-groep.nl

 • Koen de Jonge, ALbert Witteveen en Joeri de Bruin, ProcoliX Creatieve en Professionele ICT. http://www.procolix.com

 • Rudolph Froger, Estrate, http://www.estrate.nl

 • Leen de Braal, BraHa Systems, http://www.braha.nl

 • Maurice Lucas, TAOS-IT Delft, http://www.taos-it.nl

 • Peter Kuilboer, ZYTECH Information Technology, http://www.zytech.com - Software patenten vormen een ernstige bedreiging voor het MKB in de ICT en voor software innovatie in het algemeen! Onbegrijpelijk dat de EU aan de ene kant een firma als Microsoft aanpakt omdat het concurrentie onmogelijk zou maken maar aan de andere kant dit soort praktijken juist in de hand willen gaan werken met deze software patenten wet! Zeg NEE tegen Software patenten!

 • Jaco de Groot, Dynasol, http://www.dynasol.nl

 • Tim Kuijsten, Netsend, http://www.netsend.nl

 • Bart van Bragt, Datamine, http://www.datamine.nl/ , Internet Community software

 • Bert Verhees, ROSA Software, http://www.rosa.nl

 • Jacques de Wit, Netrex Internet Solutions, http://www.netrex.nl

 • Roeland Th. Jansen e.a., Linux-IT BV. http://www.linux-it.nl

 • Matto Fransen, NetServ, http://www.netserv.nl

 • Albert Plomp, Albert Plomp ICT, http://www.albertplompict.nl/

 • J. Waalboer, Convolution, http://convolution.nl/, Bedrijvencentrum Drechtsteden, Einsteinstraat 67, 3316 GG Dordrecht, +31786521244

 • D.C. Tump, ActiveDomain, http://www.activedomain.nl/

 • R. Zwart, Datamoeras, http://www.datamoeras.com/, Voorstraat 75, Dordrecht

 • E.L. Smit, Zylon Internet Services VOF, http://www.zylon.net/, Korte Bree 8, Gieten

 • Dr.ir. Rick van Rein, http://openfortress.nl OpenFortress Digital signatures, OpenFortress ontwikkelt innovatieve oplossingen op het gebied van digitale handtekeningen en encryptie en voelt softwarepatenten als een bedreiging omdat daarmee bij elk nieuwigheidje, en zelfs bij vele triviale programmeertechnieken, de kans zou bestaan een patent te schaden. Kleine bedrijven als het onze lopen een serieus risico van de kaart te verdwijnen als er een patentrechtszaken gevoerd zou moeten worden. En voor onze eigen software vinden we copyright afdoende bescherming.

 • Bram Moolenaar, Zimbu Labs, http://www.zimbulabs.nl, uitvinder van vier octrooien en nu tegenstander van software octrooien.

 • Oscar van den Brink, Studio L.E.O., http://www.studioleo.nl

 • Jelle Herold, Defekt Instruments, dit bedrijf ontwikkelt 'cutting-edge' Linux en free/open source software gebaseerde muziek hardware. De kracht van de machine komt voort uit een gebalanceerde combinatie van bestaande software. Echter veel van deze software paketten zijn vatbaar voor patentrechtzaken en als slechts een van deze pakketen stopt met ontwikkeling door een patent rechtzaak zal de machine niet voltooid kunnen worden. Vooraanstaande muziekanten hebben al aangegeven uit te kijken naar een machine zoals de onze, daarom: NEE tegen software patenten!

Klik op "Edit" linksboven of linksonder om je bedrijf toe te voegen, of mail harmen AT vrijschrift DOT org.

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie