15 Tables

Tables

Simplest table

 || one || two || three ||
 || four || five || six ||
 • one

  two

  three

  four

  five

  six

General table layout

 ||||||<tablewidth="80%">'''Headline'''||
 ||Cell 1||Cell 2||Cell 3||
 ||<rowspan=2> Two lines||||<bgcolor="#AAAAFF"> Two columns||
 ||<rowbgcolor="#FFFFAA">Cell 2||Cell 3||
 • Headline

  Cell 1

  Cell 2

  Cell 3

  Two lines

  Two columns

  Cell 2

  Cell 3

Cell width

 || Narrow ||<:99%> Broad ||
 • Narrow

  Broad

Spanning rows and columns

 ||<|2> 2 lines || line 1 ||
 || line 2 ||
 ||<-2> line 3, 2 columns broad ||
 • 2 lines

  line 1

  line 2

  line 3, 2 columns broad

Alignment

 ||<(50%> left ||<^|3> up ||<v|3> down ||
 ||<:> mid ||
 ||<)> right ||
 • left

  up

  down

  mid

  right

Colors

 ||<#FF0000> red ||<#00FF00> green ||<#0000FF> blue ||
 • red

  green

  blue

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie