IPRED2

Voorstel van de Europese Commissie om alle inbreuken op zogenaamde intellectuele eigendomsrechten strafrechtelijk vervolgbaar te maken. Alom wordt het voorstel als disproportioneel gezien. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld ontwikkelaars van peer to peer software, of zelfs voor downloadende pubers en hoogleraren. De amendementen van het Europees Parlement hebben dit niet verholpen, het komt nu op de lidstaten van de Gemeenschap aan. De belangrijkste informatiesite is: action.ffii.org/ipred2. Zie ook de EFF site.

Internationale Vrijschrift site: www.ipred.org, Nederlandse pagina: www.ipred.org/nl

IPRED 2 is de bijnaam van "Amended proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on criminal measures aimed at ensuring the enforcement of intellectual property rights", COM(2006)0168, C6‑0233/2005, 2005/0127(COD). De bijnaam komt voort uit het feit dat het de tweede "enforcement directive" is. De eerste richtlijn heet Intellectual Property Rights Enforcement Directive (IPRED).

Vrijschrift brieven en persberichten over IPRED2:

Brief Consumentenbond en Vrijschrift

Vier Europese organisaties schreven een gezamelijk rapport over de stemming in het Europese Parliament: FFII/EFF/EBLIDA/BEUC coalition report

Consumentenbond en Vrijschrift stuurden een brief met het rapport naar de Minister van Justitie en de Kamercommissie. De Federatie organisaties bibliotheek-, informatie-, dokumentatiewezen sluit zich aan bij het advies de richtlijn volledig te verwerpen. De brieven zijn ook te vinden op de website van het Europees Bureau van de Eerste Kamer. Zoek op 4.3.92, documenten 40, 41 en 42.

Tekst eerste Europese strafwet gemanipuleerd

Op 25 april stemde het Europees Parlement tegen criminalisering van parallelle import. In de voorlopige geconsolideerde tekst is echter een amendement achteraf veranderd zodat de tekst een tegengestelde strekking heeft gekregen. Professor Annette Kur van het Max Planck Instituut (München) noemt de verandering in Intellectual Property Watch een ommekeer.

FFII analyse

persbericht Vrijschrift

Heise

Europarlementariër Manders wil consumenten criminaliseren: downloaden is heling

Consumenten die producten kopen die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten (IE) moeten vervolgd kunnen worden voor heling. Dit blijkt uit een amendement dat Europarlementariër Toine Manders (VVD) indiend heeft op de Richtlijn strafrechtlijke handhaving IE-rechten.

Nadat Vrijschrift dit in een persbericht bekend maakte, verklaarde Manders tegen journalisten dat ook downloaden onder het amendement valt.

Europarlementariër Manders wil consumenten criminaliseren

Meer op IPRED.org

Brief Vrijschrift: "We do not want the young generation to be criminal"

Brief Vrijschrift: "The Prosecution Paradise Directive

VVD voorstel maakt van jongeren criminelen

Voorstel Manders is afgewezen

Euro strafrecht

Vrijschrift roept Tweede Kamer op Euro-strafrecht te verwerpen

Euro-strafrecht dreigt door ernstige fout in advies voor subsidiariteitscommissie

Brief aan Kamercommissie voor Justitie

Brief naar Kamercommissie EZ

Persbericht

Iacta alea est: European Court of Justice crosses the Rubicon, over zaak C-176/03, de basis voor IPRED 2

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie