Informatievrijheid

De waarde van informatie vloeit niet voort uit schaarste, maar uit de overvloed waarin informatie toegankelijk is. Vrijschrift beijvert zich om de de bewustwording hiervan te groten.

De belangrijkste waarde voor Vrijschift is informatievrijheid. Naast informatievrijheid in zijn algemene vorm (boeken, software, muziek, etc.) betekent dit:

  1. vrije toegang tot cultuur;
  2. vrije cultuuruitingen te delen; en de
  3. schepping van vrije cultuuruitingen.

Vrije toegang tot cultuur

Vrije toegang tot cultuur wordt in niet geringe mate bepaald door wet- en regelgeving. Met name wet- en regelgeving die met de misplaatste term 'intellectuele eigendomsrechten' wordt aangeduid. Misplaatst omdat het de suggestie wekt dat het vergelijkbaar is met echte eigendom en net zo vanzelfsprekend. Vergeten wordt dat de meeste wetten in dit opzicht pas na 1910 ingevoerd zijn en men indertijd een evenwicht heeft proberen te scheppen tussen de belangen van het publieke domein en die van rechthebbenden. Een evenwicht dat in toenemende mate is verstoord.

  • Vrijschrift beijvert zich dan ook om veranderingen in wet- en regelgeving die de informatievrijheid onnodig dreigen te beperken te voorkomen en bij voorkeur onnodige beperkingen in bestaande wet- en regelgeving op te heffen.

Hieronder een matrix van de wet- en regelgeving de ontwikkelingen waarbij Vrijschrift poogt invloed uit te oefenen ten faveure van het publiek domein:

Auteursrecht

Naburige rechten

Octrooirecht

Databankenrecht

IPRED

DRM

Verlenging duur naburige rechten

Softwareoctrooien

Vrije cultuuruitingen delen

Schepping van vrije cultuuruitingen

Persoonlijke informatievrijheid

Vrijheid van informatie heeft een paradoxale relatie met privacy.

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie