Diff for "Nieuwe projecten"

Differences between revisions 8 and 9
Revision 8 as of 2008-11-03 17:41:19
Size: 541
Comment:
Revision 9 as of 2009-05-30 23:34:57
Size: 542
Editor: localhost
Comment: converted to 1.6 markup
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:
["Rechten en grenzen"] [[Rechten en grenzen]]
Line 6: Line 6:
Het idee leeft om even te babbelen met Viviane Reding over het faciliteren van hulp voor informatieprojecten oa ter preservering van het cultureel erfgoed en [:Vrije_schoolboeken:vrije leermiddelen].
Zie ["Europese Commissie Reding Hulp Informatieprojecten"]
Het idee leeft om even te babbelen met Viviane Reding over het faciliteren van hulp voor informatieprojecten oa ter preservering van het cultureel erfgoed en [[Vrije schoolboeken|vrije leermiddelen]].
Zie [[Europese Commissie Reding Hulp Informatieprojecten]]
Line 11: Line 11:
["SENA-FAQ"] [[SENA-FAQ]]

Rechten En Grenzen

Rechten en grenzen Waar zouden de grenzen van gezond auteurs- en octrooirecht moeten liggen zodat de maatschappij als geheel er het best van profiteert?

Hulp voor informatieprojecten van de Europese Commissie

Het idee leeft om even te babbelen met Viviane Reding over het faciliteren van hulp voor informatieprojecten oa ter preservering van het cultureel erfgoed en vrije leermiddelen. Zie Europese Commissie Reding Hulp Informatieprojecten

SENA

SENA-FAQ

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie