LinksSwpatNl

Texts in English

Texts in English: LinksSwpatEn

Softwarepatenten

Hoofdpagina softwarepatenten

MKB pagina, met veel info over softwarepatenten

Beginpagina wiki

Homepage Vrijschrift met selectie nieuws

Uitstekende links op softwarepatenten.be

Inleiding

Werp een blik op de webshop, en huiver. Een eenvoudige internetwinkel kan al 23 patenten schenden. Nederlandse versie: webwinkel

Crash course softwarepatenten

Mr. ir. R.B. Bakels van het Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (Universiteit Utrecht) ontkracht 10 mythes over softwareoctrooien. Als auteur van het JURI 107 rapport over softwareoctrooien voor het Europees Parlement (samen met prof. Hugenholtz) is hij een zeer gerespecteerd deskundige op dit gebied. Mythes

Nosoftwarepatents.com: Uitgebreide site in vele talen

Een uitstekende FAQ van onze Belgische collega's

De site van onze Belgische collega's

The Digital Era needs a Paradise Law In 1256, Bologna adopted the Paradise Law, it abolished slavery. It was the first city in the world to do this. The world needs another Paradise Law now, software patents need to be abolished. And there is no better place to talk about this, than Bologna. Ante Wessels' Bologna speech.

De belangrijkste vragen en antwoorden en feiten op een rij.

Softwarepatenten: Er gloort licht Artikel in OpenMagazine over de situatie nu Polen het hamerstuk softwarepatenten van de agenda heeft laten halen van de Landbouw en Visserij Raad. Nadruk op Nederlandse situatie.

Bruce Perens over patenten (engelstalig)

Engelstalige korte inleiding

Staatscourant dubbelinterview softwarepatenten"Software ontwikkelen zonder patentinbreuk vrijwel onmogelijk"

The League for Programming Freedom: SOFTWARE PATENTS: AN INDUSTRY AT RISK uit 1994

Guardian: Owning ideas

Help mee deze nachtmerrie te stoppen

Nederlandse mailing list

Verklaring Nederlandse bedrijven Nederlandse bedrijven tegen softwarepatenten

FFII to do en mailing lists

Petition for a Software Patent Free Europe - Eurolinux petitie

Call for Action II

Help actief mee via FFII

FFII's Organising Events in Brussels mailing list

Studies

James Bessen and Robert M. Hunt. An Empirical Look At Software Patents. March 2004 Als pdf: PDF

To Promote innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy. Technical report, Federal Trade Commission, October 2003

National Research Council. The Digital Dillemma: Intellectual Property in the In-formation age. 2000

Deutsche Bank: Innovation in Germany - Windows of opportunity Softwarepatenten zijn slecht voor de innovatie, oproep aan de Duitse regering zich er tegen te keren.

Overzichten van studies: Studies NL en Studies EN Studies EN more

Innovatie in Nederland - De markt draalt en de overheid faalt Dr B. jacobs en prof. dr. J.J.M. Theeuwes. De Nederlandse regering pakt het iedere keer verkeerd aan. Steun niet de winnaars, maar de uitdagers.

Open brief wetenschappers Research in Europe

Open brief wetenschappers II

Europese hoogleraren

Europa is sterk in Open Source software

OECD: Softwarepatenten verstikken innovatie

Encyclopedia of Law & Economics -- Intellectual Property: General Theories Een overzicht van het theoretische landschap betreffende intellectueel eigendom.

Cijfers en Feiten

Voeg hier kort en bondig interessante feiten en cijfers over softwarepatenten toe. Enkel "harde" informatie met bronvermelding!

Goede bron: http://en.eu.ffii.org/sections/bxl0411/program/

Vrijschrift informatie pagina's

http://wiki.vrijschrift.org/SoftwareIsSoftware

http://wiki.vrijschrift.org/DeOutsourcingBluf

http://wiki.vrijschrift.org/Auteursrecht

http://wiki.vrijschrift.org/Trivialiteit

http://wiki.vrijschrift.org/SwpatInnovatie

http://wiki.vrijschrift.org/Ierland

http://wiki.vrijschrift.org/Microsoft

Persberichten

Onze persberichten

Inschrijven voor onze persberichten

Brieven

Nieuwste brieven op voorpagina: http://www.vrijschrift.nl

Ontwikkelingen Sturen, reactie op rapport Adviescommissie Software Octrooien

Brief aan Kamercommissie EZ 14 juni 2005

Brief aan staatssecretaris EZ 5 juni 2005

Voorstel eindconclusie onderzoek ongewenste patenten

Brief Vrijschrift aan staatssecretaris EZ, 13 maart 2005: Terug naar de inhoud "Uw conclusie dat de partijen dicht bij elkaar liggen kunnen we kortom niet delen."

Brief Vrijschrift aan commissie EZ, 1 maart 2005: De motie-Van Dam dient nu geëffectueerd te worden, door het aanvragen van een B-item - Nederland kan dit unilateraal doen – of door tijdens een A-item-stemming expliciet te onthouden."

Brief aan COSAC, 16 december 2004 The EU Presidency denies the new members the rights the Protocol on the Role of National Parliaments in the European Union grants them, the CII Directive Common Position will be illegal.

Brief aan commissie EZ, 30 november 2004 naar aanleiding overleg met staatsecretaris Van Gennip. Zij vroeg om een lijstje met 10 ongewenste softwarepatenten, toegekend door het Europees Octrooiburo, die ook toegekend zullen worden na aanname raadsvoorstel.

Brief aan commissie EZ, 18 november 2004 Mogelijkheden dat Nederland zich van stemming onthoudt tijdens overleg Coreper, en zo de motie Van Dam tegen softwarepatenten wel uitvoert.

Brief aan COSAC, 5 september 2004 Over het Protocol betreffende de rol van de nationale parlementen. COSAC is het overlegorgaan van nationale parlementen in de EU.

Brief aan premier Balkenende, 5 september 2004 Over nakomen toezegging over motie, verkeerde informatie, en het niet nakomen van het Protocol betreffende de rol van de nationale parlementen.

Brief aan de minister van Buitenlandse Zaken, 26 augustus 2004 Over onjuiste informatie en aantasting Protocol betreffende de rol van nationale parlementen in de Europese Unie.

Brief aan minister en staatssecretaris EZ 19 augustus.

Octrooien op software werpen hun schaduw vooruit Over hoe de Kamer meerdere malen op het verkeerde been gezet werd gezet.

Herzie de Stem HowTo Versie op 2 pagina's: Howto 2 pagina's Engelse versie: Change the Vote HowTo Mogelijkheden om de op 18 mei in de Raad uitgebrachte stem te herzien.

Intro brief aan commissie EZ, 22 juni en Innoveren in Vrijheid, 22 juni Weerlegging brief staatssecretaris van 16 juni.

Petitie commissie EZ

Heel kort samengevat voor EZ

Brief bij petitie 18 mei

Antwoord aan minister Brinkhorst, 11 mei 2004

Debatten Tweede Kamer

Wat moet de Nederlandse politiek dan wel doen?

Zie ook Handelingen. Motie Van Dam: Kamerstuk 21 501-30, nr. 52, Motie-Van Dam c.s. Over de toezegging de motie uit te zullen voeren, zie ook de Kamervragen van Van Dam en Gerkens, 30 augustus 2004

Transcriptie VAO motie Van Dam, 1 juli http://www.softwarepatenten.be/kamerdebat3_verslag

Algemeen Overleg 24 juni officieel verslag: KST79037 Zie http://parlando.sdu.nl/cgi/login/anonymous (Direkte link werkt niet)

Geluidsopname VAO 24 juni en Transscriptie en Engels en Engelse vertaling

3 juni 3 juni 3 juni

Transcriptie debat plenaire zaal, 27 januari

Transcriptie debat plenaire zaal, 10 februari waarin motie Gerkens is aangenomen

Bureaucratie

The Present Status Of Software Protection In Europe and Germany Artikel uit 1999 van de Duitse octrooigemachtigde Dr. Schohe, beschrijft hoe in de loop der jaren de grenzen van wat patenteerbaar is, steeds verder opgerekt worden. Alleen oog voor de belangen van patentaanvragers, geen enkel voor innovatie, degenen die de rekening betalen.

Hoogleraar Lenz over oprekken van de wet.

Philips jurist hekelt Europees Octrooi Bureau Opmerking: het technische effect dat de jurist als criterium belangrijk vind, is helemaal niet gedefinieerd. Engelstalig

Survey: European patents have quality problems

Octrooisysteem gedegenereerd Herbert Blankestijen in MIT technology Review

Verzekering

Offering insurance against software patents is difficult. Ian Lewis of Miller Insurance company said at the Brussels' FFII conference that a company. had a 3000% loss ratio. (MP3, 74th minute) They had to pay $30 for every $1 in premium.

EZ

Documenten van EZ zijn vaak niet goed te vinden, de urls er naar toe zijn sessie-gebaseerd. Probeer Zoeken -> Geavanceerd zoeken, en zoek dan op datum, met bijvoorbeeld 'computer' als trefwoord. Of probeer ons archief

Brief 16 december 2004 van staatsecretaris Van Gennip over stemverklaring die NL af gaat leggen, en met verslag overleg over softwarepatenten 23 november 2004.

Brief 10 mei 2004: Brief Brinkhorst met onjuiste informatie die de Kamer op het verkeerde been zette, leidde tot de motie Van Dam van 1 juli.

Brief 14 mei 2004: Antwoorden op Kamervragen

Brief 4 juni 2004 Korte brief staatssecretaris over procedure.

Brief 16 juni 2004 Brief staatssecretaris, meest uitgebreide document pro softarepatenten. Boordevol onjuistheden, worden weerlegd in onze brief van 22 juni

Brief 2 augustus 2004: Antwoorden op Kamervragen Gerkens, waaruit blijkt dat er geen brief gestuurd is, zoals wel werd toegezegd op 1 juli.

Rapport van PriceWaterhouseCoopers met kritische opmerkingen over softwarepatenten.

Probeer ook "concurrentietoets 1997"

Brief 4 juni

Het persbericht van na de stemming in de raad op 18 mei 2004

Permanente Vertegenwoordiging Brussel in de fout

International Herald Tribune

MKB Citaten uit een MERIT rapport (Maastricht)) waar prachtige grafieken in staan over wat het MKB denkt van octrooien!

Onderzoeksdatabank EZ

Overzicht

2003, 2004, 2005

Homepage 2003

Homepage 2004

Homepage 2005, EP stopt richtlijn in prullenbak

Map met artikelen uit 2003, zoals ingezonden brief Reinier Bakels aan de Volkskrant, idem van Wiebe, stemmingsuitslagen Europees Parlement

Softwarepatenten richtlijn 2002

In 2002 stelde de Europese Commissie een softwarepatenten richtlijn voor. Deze werd in 2003 door het Europees parlement sterk veranderd, in 2004 werden door de Europese Raad van Ministers deze veranderingen weer teruggedraaid, in 2005 verwierp het Europees parlement de richtlijn.

Analyses softwarepatenten richtlijn 2002

versie EP

versie Raad

Council addenda 24 Nov. 2004

A step-by-step analysis of the Council text using a granted business method as example, showing in each step how the patent gets through. HTML PDF

Raadstekst maatschappelijk schadelijk

Uitgebreide analyse tekst Raad

De belangrijkste problemen bij het raadsvoorstel door Jonas Maebe

Engelstalige analyse

Een vergelijking tussen de EP richtlijn en het voorstel van de raad

Het enige objectieve criterium voor het verkrijgen van een patent is "nieuw"

Europees Parlement 2005

Het Europees Parlement stopte de richtlijn in de prullenbak.

persbericht Vrijschrift

persbericht FFII

streams, transcriptions, voting, july 6th

debat 5 juli

live streams from EP:

Stream van debat

stream link

stream link 2

[rtsp://streamebs.cec.eu.int/VoD/20050705/nl/083250-090302_1120552370_1120554182_.rm stream link 3]

notulen 5 juli

debate

Vote pdf, go to 4.3 page 33

debat 5 juli Eerste paar minuten ontbreken

Overview

Analysis FFII

Overview fixed version

Juri

http://swpat.ffii.org/papers/europarl0309/amends05/juri0504/core.en.pdf Core Clarifications and Limiting Rules

Steps Out of the European Software Patent Deadlock

leden

MKB over softwarepatenten richtlijn 2002

UEA-PME

http://www.ueapme.org/docs/pos_papers/2003/Patentability.doc

http://www.ueapme.com/docs/press_releases/pr_2005/050208_CCI_Patent.pdf

http://www.ueapme.org/docs/press_releases/pr_2005/050307_Computer_Patent.pdf

http://www.ueapme.org/docs/press_releases/pr_2005/050427_CIIcampaign.pdf

http://www.ueapme.org/docs/press_releases/pr_2005/050621_Computer_Patent.pdf

http://www.ueapme.org/docs/press_releases/pr_2005/050706_SoftwarePatent_rejected.pdf

CEA-PME

http://www.ceapme.org/html/story-en.php?page=news&id=217

http://lists.ffii.org/pipermail/news/2005-July/000296.html

Wie vertegenwoordigt het MKB?

Europa

Sources

Co-decision: Hoe verloopt de politieke (codecisie) procedure? Duidelijk en eenvoudig schema of uitgebreider in kaart

art 251 VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP Codecisie

art 62 reglement van orde EP Tweede ronde

Reglement van orde Raad van Ministers Engelse versie: Council's rules of procedure

Het Protocol betreffende de rol van de nationale parlementen

Het Protocol is ook te vinden in de grote collectie: Treaties NL en Treaties EN bladzijde 375.

Lopez rapport en als OO doc: Lopez OO doc Het Lopez rapport toont aan dat een politiek akkoord niet bindend is.

Hoogleraar Lenz laat geen spaan heel van de redenatie van staatssecretaris Van Gennip

Agenda voorzitterschap nl

Rechterlijke uitspraken

2 interessante UK uitspraken

Meer

Von Hayek on "intellectual property"

Fortune: The Law of Unintended Consequences (Bayh-Dole act)

Interview with the inventor of the Web Sir Tim Berners-Lee (partly about patents)

Van Dam 19 mei 2004

SP 14 mei 2004

handtekeningen aktie SP mei 2004

VNO NCW

Uitzending van Technokratt (Estland), met interview Ante over NL situatie en mogelijkheden de stem te veranderen in het Engels vanaf ongeveer 40ste minuut.

Patent Apocalypse "If every patent were 'exercised' it is hard to see how anyone would be able to write or sell any software at all" And: "We ardently hope that the US Patent Office hasn't fallen foul of one of the very patents that it, itself, has registered."

Wired web-site met 10 verleende patenten die diverse ontwikkelingen in de kiem smoren.

A nice illustration of how the practice of the EPO evolved over the years, and how the directive fits in.

you find a short history of ministerial patent irredentism in NL. Thanks to Luuk van Dijk, we now also have the materials of 2001 up on the web again, this time at Geschiedenis

Philips

Shield

Business Methods

Verzekering tegen swpats

Bartels

BBC

Swpat doc Greens

Patent lawyers are slammed by insurance rates

Waag

Vogelesang heeft spijt van Glare-octrooi Geen software, wel spijt.

Oude Flyer

> De FSF en de EFF hebben geen leger advocaten. De FSF heeft precies !één > advocaat: Moglen. De FSF Europe heeft niet eens een eigen advocaat.

Jawel Till Jäger is de advocaat van FSF-Europe.

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie